דין קריאת המגילה ומשלוח מנות בשכונת רמות בירושלים

דין קריאת המגילה ומשלוח מנות בשכונת רמות בירושלים תובב"א♦

מכתב שיצא מאת הרב הראשי הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א

שכונת רמות
שכונת רמות
תוכן עניינים
דילוג לתוכן