פרשת וארא – לא מוכרחים להיות עקשנים וצודקים

לא מוכרחים להיות עקשנים וצודקים – פרשת וארא

כמה ויכוחים מיותרים ניתן היה למנוע אילו היינו מנסים לברר מהי האמת במקום
להתעקש להיות צודקים

ארץ מצריים כולה סובלת מהמכות שהקדוש ברוך הוא שולח עליהם. במקום
להפסיק את כל זה ולהבין את טעותו, פרעה דווקא מתעקש להפוך לצודק בכל מחיר
שיידרש. הקדוש ברוך הוא הופך את כל מימי מצריים לדם וכל ארץ מצריים נמצאת
ללא מים לשתייה. במקום לנסות לתקן את המצב, כתוב "ויעשו כן חרטומי מצרים
בלטיהם".

המצרים גם הם הופכים מים לדם כדי להפגין יכולת, למרות שאין להם בזה
שום תועלת. במכה השנייה פרעה קורא למשה ואהרן כדי לבקש שיסירו את
הצפרדעים ממצרים. כשמשה שואל אותו מתי להסיר אותם, פרעה עונה לו "למחר"
במקום לבקש את אותו הרגע. הוא מוכן לסבול עוד יום שלם של מכת הצפרדעים, רק
כדי לבחון את משה ואהרן אם הם יוכלו להסיר אותם דווקא מחר. עשר מכות הוא
צריך לעבור כדי להבין שהוא לא יכול להתכחש לאמת והוא צריך לשחרר את בני
ישראל ממצרים, וגם אז הוא מתחרט ורודף אחריהם לים. נראה כמו חוסר היגיון
מוחלט? בהחלט, אבל גם אנחנו לפעמים מתנהגים בצורה דומה מאוד.

 

מהי האמת במקום להתעקש להיות צודקים

כמה ויכוחים מיותרים ניתן היה למנוע אילו היינו מנסים לברר מהי האמת במקום
להתעקש להיות צודקים. כולנו כבר המצאנו לא מעט שטויות ושקרים כדי לחזק את
דעותינו האישיות חסרות הבסיס רק כדי להיות צודקים. התירוצים כבר מוכנים
לשליפה. על החיוב של יהודי לקיים מצוות נשיב ש"העיקר זה להיות אדם טוב" או "אני
אוהב את אלוקים בלב". על לבוש לא צנוע שאסור על פי התורה נענה ש"לדעתי
הגופייה הזו כן צנועה". על נס גלוי שנראה במו עינינו נספר לכולם ש"זה רק צירוף
מקרים". על מצוות שלא נוח לנו לקיים נגיד "זה המצאות של רבנים". כך נמצא
תשובה מתאימה לכל טענה כנגדנו. זה אמנם הרבה יותר קל מלהתמודד עם האמת

ולשנות את דרכינו, אבל בצורה כזו אנו מאפשרים לעצמנו לחיות בשקר ודמיון כמו
פרעה, העיקר שנמשיך לחשוב לעצמנו שאנו צודקים.

כדאי להכיר במציאות

אנחנו יכולים לספר לכולם תירוצים בלי סוף ולהיות מסופקים מכך שאנו צודקים.
אבל אנחנו אלו שייפגעו מכל זה בסופו של דבר. אף אחד לא רוצה שיציגו לו סרט
טוב בתוך אנייה שטובעת בים. אם האנייה טובעת אז כדאי להכיר במציאות, לדעת
את האמת ולחשוב כיצד להיחלץ מהמצב. השלב הראשוני הוא להכיר באמת, אף על
פי שהיא לא מוצאת חן בעינינו. כך נחסוך לעצמנו הרבה צרות לאחר מכן. אילו פרעה
היה מכיר במציאות, אז נניח שהיה מקבל מכה או שתיים, אבל כל שאר הסבל היה
נמנע ממנו. אלא שהוא היה בטוח שהוא סוג של אל וסירב להכיר בבורא למרות כל
הנסים שראה מול עיניו.

אדם שמחפש לחיות בצורה חכמה ונכונה, בוודאי יחפש את האמת כדי לתפוס את
המציאות בצורה האמתית. האמת לא תמיד נוחה ולא תמיד מתאימה להרגלים
שאימצנו לעצמנו במהלך חיינו, אבל בין אם נרצה בכך או לא, היא עדיין האמת. היא
הדרך הטובה מכולן וכל שאר הדרכים הן שקר מוחלט. שנזכה כולנו בע"ה להתרחק
מהשקרים ולהתקרב ככל שניתן למציאות האמתית.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן