פרשת שמות תשפ"ג עלונים, שיעורים וסיכום הפרשה

מבחר עלונים לשבת פרשת שמות תשפ"ג , שיעורים לפרשת שמות וסיכום הפרשה עם מגוון סיפורים ודברי תורה לשולחן שבת

להורדה, או צפייה בעלון יש להקליק על העלון הרצוי בלחצן הימני בעכבר

אוצר פניני החסידות שמות | ברינה יקצורו שְׁמוֹתאיש לרעהו שמותביתה-לזוגיות ומשפחה שמות |

מטעמי שבת פרשת שמותמגדנות לשולחן שבת שמותאוצר הנפש שמות |

48בטאון_אספקלריה _ חודש טבת תשפגסיפורי צדיקים שמותתורתך שאלתי פרשת שמות תשפג |  ליקוטים_וסיפורים_נפלאים_שמות_תשפ"גשבת טיש שמות |  כתר אור עליון פרשת שמותפנינים שמות |

ישא ברכה שמותפניני עין חמד שמותיביע אומר שמותפניני הצדיקים שמות |

וקראת לשבת עונג שמותענפי מנחם שמותדרך הבעש"ט שמות

המאור שבתורה שמותטמונה בפרשה שמותלא_נפסיק_את_השמחה_פרשיות_שמות_וארא |

מסילות אל נפש שמותמתיקות הדף היומי שמותעלון פרשת שמות תשפ ג כתב גדול |

עלון פרשת שמות תשפ גשבת בשבתו שמותתהלתו בקהל חסידים שמותאביטה-נפלאות שמות |

אפריון שלמה שמותברכת חיים שמותגם-לנשמה-מגיע-אוכל-פרשת-שמות | 

פרשת שמות – סיכום הפרשה

פרשת שמות היא הפרשה הראשונה בספר שמות. זה פתח פרק חדש בתולדות עם ישראל: יעקב, יוסף ואחיו מתו, והמלך החדש השולט במצרים החליט לשעבד ולענה את עם ישראל, מחשש שיהפכו לכוח צבאי וימרדו בו. .
בפרק זה אנו יוצרים קשר עם דמותו של משה, שיהיה מנהיג העם, יוציא אותם ממצרים וייתן להם את התורה.

להלן סיכום קצר אך נחמד של פרשת שמות:

בני ישראל ממלאים את ארץ מצרים

כשמשפחתו של יעקב ירדה למצרים, כללה המשלחת שבעים איש. כעת, לאחר מות יעקב ויוסף, שגשגו בני ישראל שישבו בארץ גושן ורבו עד כדי כך שהם מילאו את כל הארץ.

מלך חדש קם לשלוט במצרים שאינו מכיר את יוסף. הוא חשש שהיהודים החיים בארצו יהפכו לאויבים במהלך המלחמה, ולכן הטיל עליהם עבודה קשה, אבל "כאשר יענו אותו כן ירבה".

אסטרולוגים חוזים את לידתו הקרובה של ילד יהודי שיציל את ישראל.

פרעה נקט במהירות בצעדים דרסטיים: הוא הזעיק את המיילדות העבריות (שפרה ופועה) והורה להן להרוג את התינוקות הזכרים היהודים שעמדו להיוולד. המיילדות שהיו בעלות יראת שמים לא שמעו לדבריו, וכששאל פרעה מדוע השיבו שהנשים העבריות יולדות לבד ללא עזרה.

שוב באו אסטרולוגים לפני פרעה כדי לדווח לו שנולד מושיע ישראל, אך לא ידעו לדעת אם הוא יהודי או מצרי. בתגובה, פרעה ציווה על עמו להשליך את כל הבנים שנולדו במצרים למדבר.

משה נולד

עמרם, מנהיג הדור גירש את אשתו, בתואנה שלא רצה להביא ילדים שיזרקו ליאור, וחזר לאשתו אחרי שמרים בתו אמרה לו שפרעה גזר רק על הזכרים אבל הוא גוזר גם על הנקבות בגלל שעם ישראל ראה שעמרם גירש את אשתו אז כל אחד עמד וגירש גם הוא את אשתו.

לבני הזוג נולד ילד נוסף, שאותו שמרו במחבוא במשך שלושה חודשים, מחשש לגזירת המלך. לאחר שלושה חודשים, אמא יוכבד הכינה תיבת גופר קטנה והכניסה את התינוק פנימה. היא הניחה את התיבה על שפת היאור, ואילו מרים, אחותו של משה, נשארה על שפת הנחל כדי לראות מה יקרה לאחיה.
בת פרעה ירדה לרחוץ את באור ומצאה את התיבה. כשפתחה אותו וראתה בתוכו תינוק, קראה "זה ילד מהעברים"! מרים ניגשה אליה והציעה להביא אישה עברית שתטפל ותגדל את הילד. כששבת פרעה הסכימה להצעה, קראה מרים לאמה, יוכבד, שטיפלה בילד וגידלה אותו בביתה. כאשר גדל משה, הוא הובא לפני בת פרעה, אשר קראה לילד "משה".

משה בורח מארץ מצרים

כאשר גדל משה, הוא עזב את הארמון כדי לבקר את אחיו הסובלים. בראותו שהמצרים במכה הם יהודים, הסתכל סביבו וראה שאין שם איש, אז הרג את המצרים וקבר אותו בחול.

למחרת הוא פגש שני יהודים ניצים שאמרו לו כשנזף בהם: האם אתה הולך להרוג אותנו כמו שהרגת את המצרי? משה מבין שהריגת המצרי התפרסמה, ולכן נמלט מהארץ מחשש לחייו.

במדיין הגיע לבאר, שם הבריח את הרועים שהציקו לבתו של הכומר המקומי רעואל (יתרו). הוא נאבק ברועים ועזר לציפורה להשקות את עדריה. יתרו התרשם מהתנהגותו האצילית והזמין אותו לביתו לאכול לחם. הוא גם התחתן עם בתו ציפורה. לזוג הצעיר נולד בן, שמשה קרא לו "גרשון".

הסנה בוער

מלך מצרים מת, ובני ישראל נאנחו על העבודה הקשה שנכפתה עליהם. זעקתם מגיעה השמיימה  וה' מחליט להציל את עמו.

משה היה רועה את הצאן של חתנו יתרו, ויום אחד הוביל את הצאן למרגלות חורב (הר סיני). שם הוא ראה מראה נפלא: שיח הסנה בוער באש, אבל האש לא שרפה אותו. הוא רצה להתבונן מקרוב במראה הקסום, אבל אז קרא לו אלוהים וציווה עליו לחלוץ את נעליו, "אדמת קודש הוא".
אלוהים אמר לו שהוא ראה את סבלם של ישראל ובחר בו באמצעות משה להושיע את ישראל.

מי אני שאלך אל פרעה ואוציא את בני ישראל ממצרים? משה שאל את אלוהים, ואלוהים ענה לו: "כי אהיה עמך" אלוהים אפילו נתן לו אות: בצאתם ממצרים, יעבדו את ה' בהר סיני.

אלוהים ממשיך ומצווה עליו לחזור למצרים, לאסוף את כל זקני ישראל ולומר להם את ההתגלות האלוהית וישועתם בפתח. לאחר מכן ילך אל פרעה עם זקני ישראל ויבקש ממנו ללכת למדבר לעבוד את ה' שלושה ימים. אני יודע, אלוהים ממשיך, הוא לא ייתן לך ללכת; בסופו של דבר אני הולך לפגוע במצרים, ובני ישראל הולכים לעזוב עם עושר רב.

הסימן

משה עדיין חושש לקחת על עצמו משימה כה גדולה. מה עלי לעשות אם הם מפקפקים בכך שאלוהים התגלה אלי? אלוהים נתן לו 3 ניסים כדי לאשר את המשימה האלוהית. ראשית, הוא השליך את המטה שלו על הארץ, והוא הפך לנחש, וכאשר משה תפס את הנחש בזנב, הוא השתנה בחזרה לצורתו המקורית. השני, הוא הניח את ידיו על ברכיו, היא הפכה למצורעת, וכאשר משה הרכיב אותה שוב על ברכיו, היא הפכה להיות נורמלית. ביום השלישי היה שואב מים מהמים ומניחם על יבשה, והמים היו הופכים לדם.

אבל החששות של משה עדיין לא זכו להתייחסות על ידי אף צרכן. "אני מגמגם, איך אני יכול להתקרב ללאו וואנג"? "למי קוראים אדם כאן"? אלוהים ביקש ממנו להגיב. עוד אמר שאהרון אחיו יעזור לו לדבר עם פרעה.

משה חוזר למצרים

"אני רוצה לחזור לאחי במצרים", אמר משה לחתנו יתרו, שהסכים ובירך אותו בדרך. גם הקב"ה התגלה אליו ואמר לו שהאיש שרוצה להרוג אותו מת ושאין לפחד לחזור ממצרים. הוא רכב על חמור עם אשתו ובנו, ויצא לדרכו עם מטה האלוהים בידו.

בדרך רצה מלאך ה' להרוג אותו כי לא מל את לבנו, אבל ציפורה מיהרה למול את בנו והצילה את חיי בעלה.

במקביל התגלה ה' אל אהרן, אחיו של משה במצרים, ואמר לו ללכת למדבר לפגוש את אחיו. משה כינס את העם והראה להם את הסימנים, והעם האמין בשליחות האלוהית כי ישועתם קרובה. כדי להביע את תודתם, הם המשיכו להשתחוות.

פגישה עם פרעה

משה, יחד עם זקני ישראל ואהרון, ניגשו לפרעה והעניקו לו שליחות אלוקית:" כה אמר ה' אלוקי ישראל – שלח את עמי ויחוגו לי במדבר". ביקשו ממנו ללכת. לצאת לשלושה ימים לעבוד את אלוהים.

מי ה' כי אשמע דברו ואשלח את בני ישראל? השיב פרעה.

איני מכיר את אלוהים, ולא אשלח את בני ישראל. הוא הניח שהבקשה ללכת למדבר נובעת מעצלנות, ולכן קבע שעל היהודים לאסוף חציר ללבנים, ושלא יקבלו חציר מהמצרים כפי שעשו קודם לכן.

מתי ניגאל?

מצבם של היהודים החמיר כאשר שוטרי  ישראל, שהיו אחראית על מתן מכסות העבודה הנדרשות, נזפו במשה על פנייתו לפרעה.

משה התלונן בפני אלוהים: למה זה רע לאנשים האלה? למה אתה שולח לי את זה? שליחותי אל פרעה הייתה חסרת תועלת, אך החמירה את מצבו של אחי!

ענה לו ה' ואמר: תראה שפרעה יגרש ביד חזקה את היהודים מארצו.

המשך דברי בורא עולם למשה רבינו מופיע בפרשה הבאה, פרשת וארא.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן