פרשת יתרו – מידה כנגד מידה

פרשת יתרו – מידה כנגד מידה

כשם שהמצרים ניסו לאבד את ישראל במים כשגזרו שכל הבן הילוד היאורה תשליכוהו,

כך השם יתברך נפרע מהם במים מידה כנגד מידה כאשר טבעו בים סוף.

יתרו היה כהן לעבודה זרה שניסה את כל העבודות זרות שקיימות. כל אדם בכל
העולם שרצה לנסות סוג מסוים של עבודה זרה ידע שיתרו הוא המבין הגדול ביותר
בתחום. אבל כאשר הוא שומע על יציאת בני ישראל ממצרים הוא מבין שהכול שקר
ורק השם יתברך הוא האלוקים האמתי. "עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים" הוא
אומר. ומדוע הוא הגיע למסקנה הזו? לא בגלל הנסים והמופתים העצומים שכל
העולם שמע עליהם, שהרי ישנם גם כוחות טומאה שעושים כביכול נסים ומופתים.
אלא שלאחר שניסה את כל סוגי העבודה זרה שקיימים, הוא פתאום ראה את ההבדל
העצום ואת הדיוק המופתי שנמצא בהנהגה האלוקית.

המשך הפסוק אומר "כי בדבר אשר זדו עליהם", כלומר יתרו הבין שמצריים נפלה
באותו דבר בו רצו להפיל את ישראל. זה לא שהשם עשה רק נס שיאבד את המצרים
וישחרר את בני ישראל, אלא שהוא עשה את הדברים בדרך מופלאה שסובבה את
הכל בשלמות ובצדק מדוקדק. כשם שהמצרים ניסו לאבד את ישראל במים כשגזרו
שכל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, כך השם יתברך נפרע מהם במים מידה כנגד מידה
כאשר טבעו בים סוף. כאשר פרעה רצה להשליך ליאור את בני ישראל, זה היה מתוך
הבנה שמצרים היא ארץ מדברית וכך אם הקדוש ברוך הוא ירצה להעניש אותם,

כביכול הוא לא יוכל לעשות את זה באותו עניין במידה כנגד מידה, אלא יצטרך
להמית אותם בדרך אחרת. אבל הקדוש ברוך הוא אינו מוגבל והוא סובב את הכל כך
שהמצרים יטבעו בים. זה נעשה נגד כל היגיון. הקדוש ברוך הוא מסובב את כל העולם
כך שכל אחד יקבל בדיוק את מה שמגיע לו בדקדוק מוחלט. כאשר יתרו הבין את
ההנהגה המופלאה הזו, הוא מיד הבין שכל העבודות הזרות שעבד אינן שוות כלום.
רק מי שיכול באמת לדקדק בכל הפרטים הקטנים בשלמות הוא האלוקים האמתי.

הנהגת מידה כנגד מידה

ההנהגה הזו בה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם מביאה את השליטה לידיים
שלנו. אדם לא יכול לומר שהשם לא אוהב אותו, שהוא נותן לו ניסיונות קשים מדי או
שיש חוסר צדק בעולם, אלא הכל מגיע מתוך הנהגת האדם עצמו. מהשמיים מזמנים
לאדם את הדברים שהוא עצמו מבקש על פי הנהגתו. הדרך שאנו עצמנו בוחרים
ללכת בה היא אותה הדרך שבה יבחרו לנהוג בנו מהשמיים.

לא פעם אנשים מתעצבנים על אדם כלשהו בגלל דבר כלשהו שעשה, בו בזמן
שהם עושים דבר דומה לאחרים מבלי להרגיש. כולנו למשל לפעמים מתעצבנים
כשהרכב שלפנינו נוסע לאט ואנו ממהרים למקום כלשהו, אבל כאשר אנחנו מחפשים
כתובת מסוימת ולא יודעים בדיוק היכן לפנות גם אנחנו נוסעים לאט ומעצבנים את אלו
שמאחור. כולנו לא אוהבים לאחר לאוטובוס בכמה שניות ולגלות שהוא בדיוק נסע,
אבל כאשר עלינו עליו והנהג מחכה עוד כמה שניות בתחנה אנו כועסים עליו שייסע
כבר. כולנו לא אוהבים שמדברים עלינו בצורה לא יפה, אבל לצערנו פעמים רבות אנו
נוהגים לרכל ולדבר לשון הרע על אחרים. כך גם בתחומים רבים נוספים. אם נבחן
לעומק את הדברים הלא טובים בחיינו שאנו בטוחים שלא מגיעים לנו כלל, נגלה שגם
אנחנו נוהגים בצורה דומה עם אחרים, רק שלא עלה על דעתנו שהמעשים הלא
טובים יתנקמו בנו. אם אנו מתאכזרים לאחרים, אז איך אנו מצפים שלא יתאכזרו אלינו
מהשמיים? אם אנו לא רוצים לוותר, אז מדוע שיוותרו לנו?

לא רק המעשים המשפיעים על אחרים נזכרים בשמיים, אלא גם המעשים שבין
אדם למקום משפיעים על חיינו. אנשים רבים לא שומרים מצוות ובאים בטענות לקדוש
ברוך הוא שהוא לא עוזר להם ולא שומע אותם, בו בזמן שגם הם לא שומעים לו.

הכל מנוהל מידה כנגד מידה בצורה מדויקת

התורה אומרת לנו "והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי". אם תשמעו, אז תקבלו את כל
מה שצריך, אבל אם לא תשמעו, אז גם לא תקבלו.

יהודים רבים לצערנו מתרחקים מהמצוות, ואז מתפלאים וכועסים שהשם לא שומע
לתפילתם. אנשים שולחים את ילדיהם לבתי ספר רחוקים מתורה ואז מתפלאים למה
הם לא מכבדים את הוריהם ואפילו מורדים בהם. בעלים רבים לא שומרים על העיניים
ונשים רבות הולכות בצורה לא צנועה וכך הם מקלקלים את קדושת הזוגיות להם
ולאחרים ואחר כך לא מבינים מדוע יש להם בעיות של זוגיות ושלום בית. אנשים
מקפידים ושומרים טינה לאחרים ואחר כך מתפלאים למה מקפידים עליהם מהשמיים.

כמובן שישנם עוד הרבה דברים שבאים בחשבון ולכן זה לא מפתיע כשרואים
בעולם מצב של צדיק ורע לו או רשע וטוב לו. כי יש עוד הרבה גורמים בתמונה כמו
זכות אבות, תפילות של אחרים, מצוות או עבירות נוספות מלבד אותה אחת שאנו
בוחנים, המקום הרוחני שממנו לקוחה הנשמה, גלגולים קודמים, התכונות והכוחות
הרוחניים הטבועים באדם, כמות היצר שיש בכל אחד ועוד הרבה גורמים שונים
שמשפיעים. אבל צריך לדעת שבסופו של דבר לאחר שקלול כל הגורמים, הכל
מנוהל מידה כנגד מידה בצורה מדויקת. אם לאחר כל הגורמים מחליטים בשמיים
שמגיע לנו משהו מסוים, לטוב או לרע, כעת יסתכלו על דרך ההנהגה שלנו ועל פי זה
יחליטו אם לתת לנו את מה שמגיע או לא.

השם יתברך אוהב את כולנו והוא נתן לנו את התשובה שיכולה לעזור לנו לכפר
ולתקן את הדברים. כך שגם אם כרגע יש לנו הנהגות לא טובות מסוימות, אפשר
בהחלט לתקן אותן. הוא גם נותן לנו זמן לעבור את התהליך כי זה ברור שלא ניתן
להשתנות ביום אחד. אבל אנו מוכרחים להבין את הדברים כדי לדעת לאן לשאוף.

הכול נזכר למעלה ועל פי זה נקבע

אנשים רבים סבורים שאין בכלל צורך להשתנות כי הם פשוט מגדירים את עצמם
בתור "חילונים" ובהגדרה הזו כאילו פטרו את עצמם מעול המצוות וכעת זה בסדר
לעשות עבירות כל היום כי הם מסוג אנשים כזה. צריך להבין שכל עבירה של אדם,
כל מצווה שהוא לא מקיים, כל צער שהוא גורם לאדם אחר, הכל נזכר למעלה ועל
פי זה נקבע בדקדוק מה יהיה עם האדם. שום דבר לא נמחק סתם כך ואין חוק
התיישנות. הכל עובד מידה כנגד מידה.

מכאן נוכל ללמוד שאדם שרוצה להביא דברים טובים לחייו צריך פשוט להתנהג
על פי הכלל מידה כנגד מידה ולעשות את מה שצריך. אדם שיחייך אל העולם, יקבל
חיוך מהקדוש ברוך הוא. אדם שעוזר לאחרים, יקבל ממנו עזרה. אדם שמקפיד לא
להזיק ולקלקל יקבל את אותה הקפדה טובה לחייו. אדם שנשמר מעבירות יקבל
שמירה מלמעלה. אדם שמוותר ומוחל לאחרים גם כשהוא צודק על פי דין יקבל ויתור
ומחילה מהשמיים גם כשלא מגיע לו על פי דין. אדם שמקפיד על "ואהבת לרעך
כמוך" עם כולם יקבל אהבה רבה מהשמיים. לכן למשל, המתפלל על חברו באמת
ומכל הלב, נענה תחילה. לכן מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. לכן ידוע שגלגל
מסתובב בעולם.

כל אדם ללא יוצא מן הכלל יכול לזמן לחייו את הדברים שהוא חפץ בהם אם רק
יבחר להתנהג בצורה דומה כלפי אחרים וכלפי השם יתברך. כך כל אחד מאתנו יוכל
לזכות לחיי אושר ושמחה, מתוך אהבת השם וקיום המצוות

תוכן עניינים
דילוג לתוכן