פרשת וארא תשפ"ג עלונים, שיעורים וסיכום הפרשה

מבחר עלונים לשבת פרשת וארא תשפ"ג , שיעורים לפרשת שמות וסיכום הפרשה עם מגוון סיפורים ודברי תורה לשולחן שבת

להורדה, או צפייה בעלון יש להקליק על העלון הרצוי בלחצן הימני בעכבר

השיעור השבועי – וארא | וקראת לשבת עונג ואראחוברת – וארא תשפאטוב לחסות בה' וארא

כתר אור עליון ואראלא נפסיק את השמחה ואראליקוטים_וסיפורים_נפלאים_וארא_תשפ"ג

מטעמי שבת  ואראמסילות אל נפש ואראמתיקות הדף היומי ואראסיפורי צדיקים וארא

עלון אור החיים ואראפניני הפרשה ואראפניני הצדיקים ואראפניני עין-חמד פרשת וארא |

 שבת טיש ואראתהלתו בקהל חסידים ואראאוצר הנפש ואראאוצר פניני החסידות וארא

אחת שאלתי ואראברינה יקצורו וָאֵרָא-האיחוד ואראהלב היהודי – וארא

המאורות לחודש טבתה'עקבי אבירים' מסדיגור

לודמיר וארא לקראת שבת וארא מטעמים לשולחן שבת וארא מים חיים וארא מלכות מיכאל וארא

משולחן שלמה פרשת וארא שבת בשבתו וארא אוסף גיליונות וארא תשפ ג באר הפרשה וארא אידיש

באר הפרשה וארא לשון קודש באר הפרשה וארא ענגליש גם לנשמה מגיע אוכל  וארא,

דורשי  וארא טמונה בפרשה וארא

 

 

תוכן עניינים
דילוג לתוכן