פרשת בא תשפ"ג עלונים, שיעורים וסיכום הפרשה

מבחר עלונים לשבת פרשת בא תשפ"ג , שיעורים לפרשת שמות וסיכום הפרשה עם מגוון סיפורים ודברי תורה לשולחן שבת

להורדה, או צפייה בעלון יש להקליק על העלון הרצוי בלחצן הימני בעכבר

ברינה יקצורו בא | האיחוד באטומעיה גיליון 37 פרשת באכתר אור עליון פרשת בא

לא נפסיק את השמחה בא בשלחמטעמי שבת פרשת באמסילות אל נפש בא

נשמתא באסיפורי צדיקים באאוצר הנפש באאוצר פניני החסידות באאור החיים בא

מטעמי שבת פרשת באאפריון שלמה באתהלתו בקהל חסידים באאחת שאלתי בא

מתיקות הדף היומי באזיו התורה באנהר שלום באעלון פרשת בא תשפ ג

עלון פרשת בא תשפ ג כתב גדולאביטה נפלאות באדורשי ה׳ פרשת באישיבת אוהל בנימין בא

משולחן שלמה פרשת באעל החינוך היהודי – לפרשת באכי קרוב באטוב לחסות בא

טמונה בפרשה באאור שמואל באנקודה למחשבה באאור חיזקיה באנפלאות ואביטה בא

שבת בשבתו באמתיקות השבת בא תשפגמבחר עלונים באמתיקות הפרשה בא תשפג

דרך הבעל שם טוב בא תשפ"גקול צופייך לפרשת באשירים אארוג באקבלת שבת בא | 

השיעור_השבועי_בא_תשפ"גלקראת שבת באבאר הפרשה בא אנגליתהמאור שבתורה בא

באר הפרשה בא ידישיביע אומר באאשת חיל פרשת באמטעמים לשולחן שבת בא

התקשרות באשיחת השבוע פרשת באנר לשלחן השבת באחידודים לשולחן שבת בא

באר הפרשה בא לשון קודשנשמה גליון 40 שבט תשפגעולמות גליון 97 שבט תשפ'ג

בנאות דשא באחכמת נשים בא תשפ"גהאיחוד באכתר אור עליון פרשת בא

לא נפסיק את השמחה בא בשלח

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLhWS1v65nyePm6lsJ1JsV18fDZVIJ5ndu&v=8UlhmJhDSOs&layout=gallery[/embedyt

 

 

פרשת בא – פרשת השבוע לילדים

תקציר פרשת בא: יציאת בני ישראל ממצרים

בפרשת בא אנו קוראים על המכות האחרונות של ה' על מצרים, ולאחר מכן על הרגע שבו בני ישראל עוזבים את מצרים לאחר שנים של עבדות וגלות.

מכת ארבה

"בא אל פרעה" ציווה ה' את משה, ציווה עליו לחזור אל פרעה כדי לשלוח את היהודים. אם לא תעשה זאת, משה העביר את דבר ה' לפרעה שמכת הארבה תכסה את הארץ ותאכל את מה שנשאר ממכת הברד.
עבדי פרעה ניסו לשכנע את אדונם להקשיב למשה. "הטרם תדע כי אבדה מצרים"? הם הפצירו בו, התחננו בפניו שיאפשר ליהודים לצאת ולהקריב קורבן לאלוהיהם. פרעה הסכים, ושב וקרא למשה ואהרן. הוא שאל אותם "מי ומי ההולכים"?, וכעס כשהשיבו שהם "בנערינו ובזקנינו, בבנינו ובבנותינו, בצאננו ובבקרנו".

הקרבה היא עסק של גברים! הוא מזמן ומוציא אותם.

האזהרה התקיימה, מכת הארבה פגעה בפירות, ירקות וצמחים במצרים, פרעה מיהר לקרוא למשה ואהרון להתנצל בפניהם: "חטאתי הפעם" הוא התוודה וביקש מהם להתפלל לאלוהים ולהיפטר מממכת הארבה .

בזכות תפילתו של משה, רוח עזה סחפה את כל הארבה לים. פרעה, חזור לסורו.

מכת חושך

משה הניף את ידיו אל השמים, והחושך עטף את מצרים. המצרים לא יכלו לראות זה את זה בשלושת הימים הראשונים; בשלושת הימים הבאים, החשכה היתה כה עבה עד שלא יכלו לזוז.
בעוד המצרים סבלו מהחושך, לבני ישראל היה אור.
פרעה זימן שוב את משה והבטיח לשחרר את בני ישראל בתנאי אחד: עליהם להשאיר את הצאן והבקר שלהם במצרים.
משה ענה לו: לא נלך רק עם צאנו ובקרנו, אלא אתה תיתן לנו זבחים ועולות שנקריב לבורא עולם.
הדברים האלה הכעיסו את פרעה: "לך מעלי! הישמר לך אל תוסף ראות פני, כי ביום ראות פני תמות"! אמר למשה, שהשיב בנחת: כדבריך אעשה – פניך לא אראה עוד.

מכת בכורות- מכה אחרונה

תוך כדי שיחה עם פרעה, אלוקים התגלה למשה ואמר לו שהוא עומד להכות את מצרים במכת בכורות, שלאחריה יצאו בני ישראל ממצרים. משה מיהר להעביר את הנבואה לפרעה: "כה אמר ה', כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים" כשיצאו בני ישראל ממצרים, אפילו כלב לא נבח!

לבסוף, אמר משה לפרעה , אתה בעצמך תבוא ותתחנן שנצא ממצרים.
אלוהים אמר למשה לומר לבני ישראל לשאול כלי זהב וכסף ממצרים כדי שיוכלו לצאת עם עושר רב.

בני ישראל מתכוננים לעזוב את מצרים

בראש חודש ניסן, 14 יום לפני יציאת מצרים, נתן ה' למשה את מצוות קידוש החודש. מעתה והלאה, הלוח היהודי יתבסס על חידוש הירח, ולא על סיבוב השמש כמקובל ברחבי העולם.

לאחר מכן ציווה עליו לקיים את מצוות קרבן הפסח. המצווה כוללת פרטים שונים, ביניהם:

  •  על כל משפחה להכין את השה ולהתכונן לקורבן פסח ביום יו"ד בניסן, הנקרא כך כי ה' יפסח על בתי היהודים.
  • כמה משפחות קטנות יכולות להימנות ביחד על הקורבן
  • בד' בניסן ישחטו את הכבש, יקחו מהדם וימשחו את המשקופים ומזוזות הבית.
  • היו נועלים נעליים, חגורות, מקלות בידיהם, והיו אוכלים בשר צלוי על האש, עם מצות ומרו. 
  • עד הבוקר יישרף הבשר שנותר באש.
  • רק מי שנימול יכול היה להשתתף בקרבן. 
  • אין לשבור את העצמות באכילת הקרבן.

הדם שמרחת על עמוד הדלת יהווה לי סימן שזהו בית יהודי. כאשר אכה את בכורי מצרים, אעבור על הבתים האלה, אומר אלוהים.
משה מסר את דבר ה' לבני ישראל, והם הלכו קדימה, מרכינים את ראשם לבשורה: הם עומדים לצאת ממצרים. 

ויהי בחצי הלילה

בחצות הלילה הרג ה' את כל בכורי מצרים, וכפי שהתנבא משה, זימן אותו פרעה ואל אהרון בחיפזון ואמר להם לצאת ממצרים. בעלי רכוש רב – בדיוק כפי שה' הבטיח לאברהם אבינו.

בני ישראל שהו במצרים 210 שנה. התורה סופרת זאת כ-430 שנה, מספר השנים שחלפו מאז כרת ה' ברית עם אברהם את ברית בין הבתרים והבטיח לו את גאולת מצרים.

גברים, נשים וילדים עזבו את ארץ מצרים עם הרבה עדרים ועדרי בקר. הם לוו ב"ערב רב" שהורכבו מתושבים מכל מדינות העולם.

בני ישראל יצאו ביום ט"ו בניסן,  בעצם היום. הוציאו את הבצק שאיחר לאפות, והכינו מצות.

המצוות  לציון הנס

כדי לזכור את נס יציאת מצרים, אלוהים נתן לבני ישראל את המצוות הבאות:

 

  • פסח: מדי שנה חוגגים חג בן 7 ימים בו אוכלים מצות ולא אוכלים חמץ.
  • מצוות תפילין: בני ישראל כותבים את סיפור יציאת מצרים על קלף, שמונח ב"בתים" על הראש והזרוע.
  • מצוות בכורות: כאות תודה לה' על הצלת בכורי ישראל, היו צריכים בני ישראל להקריב את הבכורים של הצאן והבקר לה'. הם מצווים לפדות את החמור שזה עתה נולד בשה.

בני ישראל יוצאים למסע שיוביל אותם להר סיני שם יקבלו את התורה

תוכן עניינים
דילוג לתוכן