עלונים לשבת פרשת יתרו תשפ"ג להורדה, הדפסה וצפייה

מבחר עלונים מרתקים ומעניינים לשבת פרשת יתרו תשפ"ג עם מגוון סיפורים ודברי תורה לשולחן שבת

להורדה, או צפייה בעלון יש להקליק על העלון הרצוי בלחצן הימני בעכבר

אוצר הנפש יתרו תשפג | תורת המשפט יתרו
משיבת נפש יתרו תשפ"ג | עפרות יתרו | משבצות יתרו | ברינה יקצורו יתרו |

 גם לנשמה מגיע אוכל פרשת יתרו, | ליקוטים וסיפורים נפלאים – יתרו | אחת שאלתי יתרו | 

אפריון שלמה יתר | ודרך הבעש"ט יתרו | הלב היהודי – יתרו | אור החיים יתרו | 

אספקלריה שבט | אוצר פניני החסידות יתרו | איש לרעהו יתרו | סיפורי צדיקים יתרו

מים חיים יתרוקבלת שבת יתרוהמאור שבתורה יתרוטוב לחסות בה' פרשת יתרו |

מתיקות הדף היומי פרשת יתרושבת בשבתו יתרותהלתו בקהל חסידים יתרו |

טמונה בפרשה יתרוכתר אור עליון פרשת יתרומטעמי שבת פרשת יתרו |

עלון פרשת יתרו תשפ ג כתב גדולעלון פרשת יתרו תשפ גהאיחוד יתרו |

אביטה-נפלאות יתרונהר שלום יתרוענג שבת יתרו – משפטים

אוסף גיליונות יתרו תשפג

פרשת יתרו לילדים

סיכום פרשת יתרו

בפרשת יתרו נלמד על המשך מסעם של בני ישראל ועל ההגעה ליעד המובטח: קבלת התורה בהר סיני. יתרו, חותנו של משה, שומע על הניסים שעשה ה' לבני ישראל ומצטרף אליהם במדבר. הוא מקריב קורבן לה' ויחד עם אהרן וכל זקני ישראל עורכים סעודה יחדיו.

יתרו מבחין אז שמשה יושב ושופט את העם ומציע למנות היררכיה של שופטים. משה מקבל את עצתו של חמו ומבצע אותה. בתחילת חודש סיון מגיעים בני ישראל למדבר סיני וחונים מול הר סיני כאיש אחד בלב אחד.

משה עולה אל האלוקים, שמצווה עליו לומר לבני ישראל שהם יהיו העם הנבחר שלו. לאחר שהעביר את דברי ה' לעם והם עונים שיעשו כל מה שדיבר ה', מצווה ה' את משה להכין את העם למתן תורה.

בבוקר היום השלישי, בני ישראל עדים למחזה מיוחד במינו ואלוהים אומר את עשרת הדברות. לאחר מכן, הקב"ה מצווה על משה גם לא לעשות פסלים מכסף וזהב, לבנות מזבח עפר, וכאשר בונים מזבח אבן, לא להשתמש בכלי ברזל.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן