עלונים לשבת פרשת ויחי תשפ"ג להורדה, הדפסה וצפייה

מבחר עלונים מרתקים ומעניינים לשבת פרשת ויחי תשפ"ג עם מגוון סיפורים ודברי תורה לשולחן שבת

להורדה, או צפייה בעלון יש להקליק על העלון הרצוי בלחצן הימני בעכבר

אחת שאלתי ויחי | דרך הבעש"ט ויחיטמונה בפרשה ויחיליקוטים_וסיפורים_נפלאים_ויחי_תשפ"ג |

שבת טיש ויחי

גם לנשמה מגיע אוכל פרשת ויחיטוב לחסות בה' ויחיאפריון שלמה ויחיאוצר הנפש ויחי |

עלון פרשת ויחי אור החייםברינה יקצורו וַיְחִימתיקות הדף היומי ויחייביע אומר ויחי |

עלון פרשת ויחי תשפ ג כתב גדולעלון פרשת ויחי תשפ גמשכן שילה ויחיישיבת אוהל בנימין ויחי |

מסילות אל נפש ויחיושננתם לבניך ויחי תשפגאוצר פניני החסידות ויחיתהלתו בקהל חסידים ויחי

שיחת הגאולה ויחי אוסף גיליונות ויחי תשפ"ג

באר הפרשה ויחי לשון קודשבן לאשרי ויחיבנאות דשא ויחיבני בינה ויחי |

דרכי החיזוק. ויחי תשפ ג. גיליון 592השיעור השבועי – ויחילקראת שבת ויחימבחר עלונים ויחי |

נפלאות ואביטה ויחיקובץ גליונות לפרשת ויחי תשפגקול צופייך לפרשת ויחי תשפג |

שיחת השבוע ויחישמעו ותחי נפשכם ויחיתתן לראשך זהר לנפש פרשת ויחיאור הפרשה ויחי תשפ"ג |

אור חיזקיה ויחיאור שרה ויחיבאר הפרשה ויחי אנגלישבאר הפרשה ויחי ידיש

פרשת ויחי היא פרשת השבוע האחרונה בבראשית. הפרשה בכללותה עוסקת בימי חייו האחרונים של יעקב במצרים ובמות יעקב. בסוף הפרק מסופר על מותו של יוסף.

בשבת פרשת וחי סיימו לקרוא בתורה מבראשית, ובתפוצות אשכנז מסיימים בקריאת "חזק, חזק, נתחזק".

פרשת ויחי – מה בפרשה?

ברכת יעקב

שבע עשרה שנים לאחר סיום עניין יוסף ואחיו, התגורר יעקב עם משפחתו במצרים. כאשר הרגיש יעקב שהגיע זמנו להיפטר מן העולם, קרא ליוסף והשביע אותו שלא ייקבר במצרים, אלא בארץ ישראל.

אחר כך בירך את בני יוסף, מנשה ואפרים, ואמר שהם יהיו לשבטים בישראל כמו כראובן ושמעון.

למרות שמנשה נולד לפני אפרים, יעקב בירך את אפרים בידו הימנית, והסביר שהוא יהיה גדול מאחיו.

אז קרא יעקב את כל בניו ובירך אותם. הוא מבקר את ראובן שחטא במעשי לאה ואת שמעון ולוי שחטאו במעשי שכם, ואחר כך מברך את יהודה, זבולון, יששכר, דן, גד, אשר, נפתלי, יוסף ובנימין, ובמיוחד את יהודה ויוסף. הברכות עוסקות במאפייני השבט ובמה שיקרה להם בעתיד.

בתום הברכה ציווה יעקב על בניו לקבור אותו במערת האבות, שם נפטר בגיל 147.

הלווייתו של יעקב אבינו

יוסף קיבל אישור מיוחד מפרעה לצאת לישראל לקבור את אביו, ושני האחים יצאו למסע לארץ ישראל.

לבסוף קברו את יעקב במערת המכפלה וחזרו למצרים.

סוף עידן יוסף

האחים חששו שאחרי מות אביהם יוסף יתנקם בהם על שמכרו אותו לעבד, ואמרו לו שיעקב אביהם ציווה עליו להתפייס עמם. יוסף ניחם אותם באומרו: "וְאַתֶּם, חֲשַׁבְתֶּם עָלַי רָעָה; אֱלֹהִים, חֲשָׁבָהּ לְטֹבָה".

יוסף חי חיים ארוכים במצרים, ולפני מותו אמר לבני ישראל כי "פָּקֹד יִפְקֹד אֱלֹהִים אֶתְכֶם, וְהַעֲלִתֶם אֶת-עַצְמֹתַי מִזֶּה".

יוסף נפטר בגיל 110 והובא בארון קבורה שנשמר במצרים.

פרשת ויחי – פרשה סתומה

פרשת ויחי התחילה באמצע קטע בספר תורה, התורה מחולקת לפרשיות הנקראות פרשיות פתוחות וסגורות. פרשת "ויחי" מתחילה באמצע הפסקה ללא רווחים קודמים. מדרש רבה מזכיר זאת ומציע מספר פירושים בנוסח המדרשי, למשל הוא מנחה אנשים להתאבל על מות יעקב המתואר בפרשה, מה שהוביל לתחילת עבדות בני ישראל במצרים.

הפטרת פרשת ויחי

ההפטרה במלכים א' פרק ב' פסוקים א-יב. הוא מספר את סיפור ימיו האחרונים של דוד המלך וההנחיות שהשאיר בצוואתו לבנו שלמה, בעידוד "וחזקת והיית לאיש".

תוכן עניינים
דילוג לתוכן