פרשת וארא – היכן הניסיון

היכן הניסיון? – פרשת וארא

"לכל אחד יש את הניסיון שלו"

פרשת וארא מספרת לנו על מכות מצריים. במהלך כל מכה שמצריים מקבלת,
פרעה מתחנן למשה שיסיר מעליו את המכה והוא ישחרר את בני ישראל בתמורה. אך
לאחר שהקדוש ברוך הוא מסיר מעליו את המכה, הקדוש ברוך הוא מכביד את לב
פרעה וכך הוא לא משלח את בני ישראל. צריך לשאול כיצד יתכן שהקדוש ברוך הוא
מכביד את לבו של פרעה ובכך גורם לו שלא ישחרר את בני ישראל, ולאחר מכן הוא
מעניש אותו עם עוד מכה נוספת? על מה בעצם מגיע עונש לפרעה אם הקדוש ברוך
הוא בעצמו הוא זה שמכביד את לבו כדי שלא ישלח את בני ישראל?

מכאן אנו יכולים ללמוד כלל עצום בעבודת השם שלנו. לכל אחד יש את הניסיונות
שלו, וכל אחד נמדד ומקבל כלים לפי הרמה שלו. כאשר מישהו רואה רק טוב או רק
רע מול עיניו מבלי יכולת לבחור, הניסיון איננו. כדי ליצור מצב של אפשרות בחירה בין
טוב ורע, ישנו צורך שהטוב והרע יהיו שווים. אדם שרואה נס גלוי ומופלא מול עיניו
בוודאי יתפעל ויושפע ממנו. אדם רגיל בוודאי ירצה מיד לחזור בתשובה לאחר נס
שכזה.

לעשות תשובה מתוך בחירה

לאחר שפרעה רואה את שליטתו המלאה של הקדוש ברוך הוא בעולם, נראה
שכבר אין לו כל ניסיון וכעת הוא בוודאי ישלח את בני ישראל מארצו. הרי מי הטיפש
שיראה במו עיניו את כוח האלוקים מתמודד מולו וינסה להילחם בו? לכאורה אין פה
בכלל בחירה, שהרי כל אדם שפוי שיראה נס עצום שכזה יחזור מיד בתשובה.

לכן
הקדוש ברוך הוא מכביד את לבו כך שיצר הרע ישתווה למחזה העצום שראה במו
עיניו, וכך הוא חוזר לאותו ניסיון בו אפשרות הבחירה היא שלו. זה לא חכמה לעשות
תשובה לאחר שרואים נס גלוי והשכינה מדברת איתנו. כל הניסיון הוא לעשות תשובה
מתוך בחירה כאשר היצר הטוב והיצר הרע שקולים זה כנגד זה. לכן הקדוש ברוך הוא
מחזיר לפרעה את היצר הרע כדי שלא יושפע מאותם נסים שישללו לו את הבחירה.

הניסיון שלנו הוא זה שמתאים בדיוק לרמה שלנו

לא פעם אנו רואים אנשים שהכול הולך להם בקלות בחיים ומקנאים בהם. לא פעם
אנו מתייאשים מלראות אנשים בדרגות גבוהות בעוד שאנחנו מתמודדים עם ניסיונות
מטופשים ונופלים בהם. לא פעם אנו חושבים לעצמנו "אם רק הקדוש ברוך הוא היה
נגלה אלינו, היינו חוזרים בתשובה מיד".

אך האמת היא שהניסיון שלנו הוא זה
שמתאים בדיוק לרמה שלנו. אילו היה הולך לנו בקלות בחיים, גם הרמה שלנו הייתה
בהתאם. אילו היו לנו ניסיונות קשים יותר להתמודד איתם, היינו מקבלים יותר כוחות
לשם כך. ואם הבורא היה נגלה אלינו, היה צורך להכביד את לבנו כך שעדיין יהיה
ניסיון.

אנחנו אוהבים לערוך השוואות מול אחרים, אבל האמת היא שכל אחד מקבל
בדיוק את הניסיון המתאים לו עם הכלים המתאימים וכל הנסיבות המתאימות מסביב.
כמו שהמבחן של ילד בכיתה ג' הוא לא אותו מבחן של ילד בכיתה ט', וכל אחד
מהם מקבל את המבחן המתאים לו בהתאם לרמה וליכולות שלו, כך גם בחיים
הקדוש ברוך הוא מעמיד לנו ניסיונות בהתאם ליכולות ולכלים שהוא נותן לנו.

לכן,
במקום להתייאש ולהסתכל על ניסיונות של אחרים, כדאי פשוט לאמץ את הכוחות
כדי לעמוד בניסיונות שלנו בהצלחה. השם יתברך יזכה אותנו לעמוד בניסיונות בצורה
הטובה ביותר ולהפוך לראויים לקבל ממנו יתברך שפע עצום ואור גדול לחיינו.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן