פועל הישועות

"וזהו כוחו של הצדיק, שיכול ע"י התפילות הנוראות להמשיך את השגחת הבורא בדרך פלא ולפעול ישועות גדולות".

סיפורי ישועות שהצדיק פעל

בפרק זה, קיבצנו אוסף של סיפורי ישועות שהצדיק פעל, אולם חשוב להדגיש שזהו אוסף מזערי ממש, מתוך ישועות רבות ביותר שרבנו הקדוש פעל להמוני יהודים.

"דולרים"

פעם הגיע אליו רב מקובל גדול שפועל ישועות וביקש ממנו ברכה ורבי יוסף דרש ממנו "דולרים" והתפלא אותו רם מה לר' יוסף ולדולרים? והלך בכל זאת עם ידידו שהיה עימו והביא במיוחד סך מסוים של דולרים והלך לו לדרכו לאח כמה זמן טס לחו"ל ונקלע שם לבעיה קשה מאד ובסיעתא- דישמיא יצא מזה בקלות ואמר שהוא יודע שר' יוסף פעל אז בשבילו עם הכסף הנ"ל.

ישועות כוח הצדיק

מעשה באחד המקורבים שהתארח אצלו ר' יוסף בראש השנה,ונתקף ל'ע בכאבי בטן נוראים והיה מתפתל מכאבים ור' יוסף היה מצטער ומתפלל עליו ואותו אדם נרדם והנה חולם חלום, שהוא עוד ילד וזוכר שגנב חפצים מחבר בבית הספר והוא רואה בחלום שגנב ממנו כשהוא עוצר אותו ומחזיר לו את הכסף בשווה ערך של הגנבה , הוא הקיץ מחלומו והלך ביום שלאחר ראש השנה וסיפר את החלום באיזו מספרה שנכנס ואמר שהוא לא יודע איך למצוא את אותו אדם כי כבר עברו 30 שנה מאז והנה נכנס למספרה אותו אדם בדרך נס וכולם ידעו את הסיפור למפרע, ונדהמו! ואז הוא החזיר לו את הכסף ואמר להם:"זה הכל בכוח הצדיק! שיכול על ידי התפילות הנוראות להמשיך כך את השגחת הבורא בדרך פלא".

אני רוצה אומן

שני אחים נעצרו על ידי המשטרה ועמדו למשפט על מעשה פלילי שעשו. התביעה דרשה שנתיים מאסר.

בזמן המשפט החל רבנו לומר: "אני רוצה אּומַן, אני רוצה אּומַן". וכאן מתרחש תהליך פלאי:

בבית המשפט באותם רגעים בדיוק! לאחר שהשופטת קובעת את גזר דינו של אחד מהם לשנתיים מאסר, ורוצה לפסוק כנ"ל את גזר דינו של השני – עוצר אותה עורך הדין שלהם ואומר משפט מוזר:

"כבוד השופטת הם רוצים לנסוע לאומן לראש השנה"… מי שיתבונן במשפט שכזה, במצב הנתון, יבין שמעבר לחיוך על הבדיחה הנחמדה שהוא זרק להיכל בית המשפט, השופטת לא תגיב בכלל… והנה היא אומרת מול עיניהם המשתהות של התביעה: "מתי זה יוצא?" לאחר שהוא עונה לה, היא ממשיכה: "בסדר, מבוטל גזר הדין! הם משוחררים לביתם,

היה ברור שאם רבנו שואל, יהיו כאן ישועות כי עצם הדיבורים שלו פועלים פעולות  ארבע חודשים של עבודות שירות"… היא נתנה להם אישור יציאה מהארץ בלי עדים וערבות, והשניים חזרו לביתם שמחים.

"רחם נא"

פעם נסענו לציון הרב פיש זצ"ל ב\שבצפון והרכב החל לרעוד ועשן כבד יצא ממנו וגם המנוע לא תפקד והגלגלים רעדו והדבר לא היה נראה טבעי,שהיו כ"כ הרבה תקלות שונות ברגע אחד,אמרתי לו את הבעיות והוא ענה לי:"האוטו רוצה לנוח "-והחל לשיר את השיר של הרב פיש זצ"ל:רחם נא" ולאחר כ-10 דקות התחלנו לנסוע והכול סודר בדרך פלא והרכב נסע יותר טוב מאשר בתחילת הנסיעה!

אוכל לשבת

מספר אחד ממקורביו: הייתי במצב כספי דחוק ולא היה לי כסף לקנות לשבת.

אשתי נתנה לי פתק בו היתה רשימת קניות והלכתי עם הפתק לרבנו.

כאשר נכנסתי אליו התחלתי להקריא לו את הרשימה עם המצרכים שאני צריך.

רבנו אמר לי: מה אתה רוצה ממני אין לי כסף, פעם היה לי כסף, מאיפה אני אביא לך? עניתי לו:

אתה הרֵבּה שלי, ואצלנו החסידים אומרים לרֵבּה כל דבר. אחרי ההשתדלות שלי, משמים ידאגו לי.

והוא המשיך – אבל מה אתה רוצה ממני אין לי כסף… ואני בתגובה אמרתי לו: אני את שלי עשיתי…

הלכתי לביתי, והנה ליד נרות השבת אני רואה מונחים חמש מאות שקל.

התפלאתי מאד וסיפרתי לאשתי על המציאה, היא לא האמינה למראה עיניה מהיכן הכסף הזה צמח שם…

הלכנו לקניות, כאשר אני שוכח לקשר בין הביקור שלי אצל רבנו לבין הישועה הפלאית שזכיתי לה.

למחרת כאשר באתי להטביל אותו במקווה היה נסוך על פניו מן חיוך כזה שאומר – 'פעלתי בשבילך ישועה'.

מיד נזכרתי שלמעשה… זה הוא שפעל לי את הנס הגדול, ואמרתי לו: תודה רבה על הכסף.

הוא צחק עוד יותר ואמר – 'תודה רבה לה'.

ענפי הדקל

אותו מקורב סיפר, שבאחד מימי חג הסוכות בנו לאחד מחשובי הרבנים סוכה גדולה אולם לא היה עדיין סכך בשבילה.

באותו שבוע רבנו כל הזמן שאל – מה עם הסוכה של הרב? (הוא נקב בשמו של הרב).

היה ברור שאם רבנו שואל, יהיו כאן ישועות. שהרי בעצם הדיבורים שלו, גם אם לא היו לכאורה קשורים – כבר ראו פלאות גדולות. יום לפני ערב החג מישהו נתן לנו רשות לקחת סכך מאיזה מקום בתל אביב.

הגענו בשעת לילה לקטוף מעץ הדקל, חתכתי עם המסור ענף אחד, והמסור נפל לי ונעלם.

התקשרתי לרבנו וסיפרתי לו מה קרה. בלי לשים לב החזקתי בענף הדקל בשתי אצבעותיי ומשכתי,

והנה הענף נופל על הרצפה . (מי שיודע, מבין לבד שענף עץ דקל צריך שימשכו אותו  בשתי ידיים חזקות, ולאחר מאמץ הוא יחתך מהעץ). אני מושך בקלילות עוד ענף ועוד ענף והם נושרים לי מהעץ, כאילו היו עלי שלכת. כאשר סיפרו לרבנו את מה שקרה אמר: אתם לא קטפתם, מלאכים קטפו.

כמה רגעים

מספר בעל תשובה שהיו לו כמה קושיות בתורה ושאל את ר' יוסף והיה תמיד נוהג עימו בחביבות מיוחדת ור' יוסף היה שר לו שיר וענה לו באותו שיר תשובות לכל שאלותיו והיה הדבר לפלא עצום בעיניו, איך יכול לצרף את כל התשובות כולם בשיר ששר תוך כמה שנים.

ישועות ברמזים

היה דרכו של ר' יוסף זצ"ל לומר דברי תורה שונים לאנשים שבאו אליו ובהם היה רומז להם על ענייניהם והיו נסתרים ומיד מבינים רק הם את הרמז מה לעשות או לתקן. גם לרבנים גדולים היה עושה כך. אם לא היו מבינים את הרמז בפעם הראשונה או שעדיין לא האמינו בשלמות לר' יוסף שכיוון עליהם בדברים היה אומר עוד עניין והיו מבינים וצוחקים.

תפסיק לעשן

בחור אחד היה מכור לעישונים האסורים (גראס, חשיש וכו').

באחד הימים הוא עלה במדרגות, ורבנו ניגש אליו נתן לו מכה בחזה, וצעק עליו: תפסיק לעשן חשיש.

הלה שהיה באותו זמן חילוני, סיפר שהוא אמר בליבו: מי זה האיש הזה, סתם זקן, והמשיך הלאה.

אולם לפתע הרגיש שמאותה צעקה הוא כבר לא מצליח לעשן , מה שהוא עושה הוא לא מצליח,

ובנוסף לזה הוא רואה בחלומו בלילה את רבנו, צוחק. לאחר שלושה ימים הוא פוגש אותו ואמר לו:

הלו, אתה, אני רוצה לעשן!! הוא ענה לו: מה אתה רוצה ממני? תעשן. מאותו רגע הוא הצליח שוב לעשן,

את עישוניו האסורים, אולם – זו הייתה פריצת הדרך שלו להתקרב לאט לאט אל היהדות ואל הצדיק.

וכעבור כמה ימים היה בא איתנו בכל לילה לכולל ועלה ונתעלה ב"ה וכיום ב"ה הוא בעל משפחה שומר תו"מ

רודף צדקה וחסד ועד היום רואה ב"ה ישועות גדולות גם לאחר הסתלקות הצדיק לעולמו.

תביא לי 5 שקל

אותו אחד מספר: פעם אחרת הוא ניגש אלי ואמר: המשטרה צריכה לבוא אליך, תביא לי 5 שקל.

אמרתי לו שאין לי. ואז אמר: המשטרה צריכה לבוא אליך, תביא לי מה שיש לך שם…

באותם רגעים היה על גופי הרבה חומר לעישון שאסור על פי חוק, אולם העדפתי להתעלם ממנו ואמרתי לו:

תלך. לאחר שהוא הלך החלטתי אולי הוא יודע משהו, וזרקתי את החומר למקום מחבוא.

תוך דקה, קפצו עלי שוטרים והתחילו לחפש בכל גופי אחרי החומר הזה (כנראה היה להם מידע עלי).

לאחר מכן הוא אמר לי בחיוך: נו אתה חייב לי 5 שקל. כאשר לקח אותם ממני אמר:

ה-5 שקל האלו יעשו לך הרבה טוב בחיים.

תכניס אותו לביתך

כמפורסם, רבנו היה מקורב לצדיק הנסתר רבי אברהם פיש זי"ע.

בתו של אחד ממקורבי הרב פיש חלתה קשות. אמר הרב פיש לאותו מקורב:

הכנס את רבי יוסף לביתך ויהיה בסדר. הלה אירח אותו בביתו ונתן לו לישון באחד הימים על מיטת הבת.

למחרת היא ישנה על מיטה זו, וקמה בבוקר בריאה…

סדרה של ישועות

מספרת אחת המקורבות אליו ביותר, המתגוררת בארה"ב: חשבנו לעבור דירה, רבי יוסף התחיל לתאר לי את המקום שאליו אני אעבור בפרטי פרטים.

בזכות הדרכתו של ר' יוסף יזמנו והרמנו את השפופרת למדינה מאד רחוקה שהייתה בקצה השני ואמרנו:

שלום אנחנו רוצים לשאול אם יש במקום דירה פנויה שאפשר לעבור אליה, הגענו דרך הטלפון לאישה שבדיוק עזבה את ביתה ועברה למדינה אחרת בתוך ארה"ב והתעניינו בדירתה. צריך להבין: לא הכרנו את האישה, לא את המדינה, ולא את האנשים. פשוט ר' יוסף בקדושתו, ובס"ד על כל צעד ושעל, הדריך אותנו.

כך התחלנו את המשא ומתן עם הגברת בטלפון, שמענו פרטים, והחלטנו לעשות משנה מקום משנה מזל.

התחלנו לארוז את מיטלטלינו, על משאית שרוחבה ענק, שכן היא מובילה את הבשר בכל רחבי אמריקה ממפעל הבשר בעיירתנו. להעמיס על כזו משאית היה דבר פלא, שכן בדרך כלל אין כזה שירות להשתמש במשאית הבשר לשם העברת חפצים מדירה לדירה, אולם בזכות הדרכתו של ר' יוסף ועצתו להתקשר אל האנשים שאחראים על משאיות ההובלה, וכמובן בדרכו הפלאית והמיוחדת, שרק ר' יוסף יכול לפעול, נענו לבקשתנו והתחלנו לבצע את מעבר הדירה של חפצינו מבלי להצטרך להשאיר במקום דבר.

כל עניין משאית הקירור הייתה ישועה גדולה שר' יוסף פעל כאן,

שכן לשכור משאית קירור עולה הרבה יותר מלשכור משאית רגילה, וכן נהג שיסע 3 ימים עולה הון.

וכאן הסתדר הכל במחיר של… משאית רגילה, וללא תוספות מיותרות בכסף.

יחד עם זאת לארוז את הדירה תוך זמן קצר, היה כרוך גם הוא במאמץ מאד גדול.

אולם, בכל דבר קטן וגדול נעזרנו בר' יוסף ש"שלח לנו" בחורי ישיבה שעזרו לנו הן בשמירה על הילדים והן באריזת החפצים, והעמסתם על המשאית. הלחץ היה כבד מנשוא, מכיוון שכרטיס הטיסה שלנו היה מיועד למוצאי שבת ב-1:00 בלילה.

ישועות ר' יוסף

והנה בעלי נקלע למריבה מאד גדולה עם מישהו שחנה לנו בפתח הדירה והמקום היה צר, ובעלי שהיה צריך להוביל שולחן שרט לו בלי כוונה את האוטו.

אותו אדם כעס על בעלי, ובעלי כעס עליו שחנה בפתח בתינו ללא רשות, וללא רגשות,

החלה מריבה כשהלה מתכון להזמין משטרה, ואנחנו ממהרים לטיסה… והנה, כמו בכל דבר, ר' יוסף מושיע.

כאשר דברנו איתו ברגעי אמת בטלפון, הוא צעק צעקה גדולה שלקליפה לא תהיה אחיזה ונוכל להגיע לטיסה ולמחוז חפצינו בזמן. ואכן הצעקה בקעה את הרקיעים, ואביו של אותו אדם שהשכיר את הרכב מחברת ההשכרה, "הסכים" לקחת על עצמו את הנזק ולשלם את הנזק, וכך יצאנו לנסיעה. הזמנו מונית ובקשנו להגיע לשדה התעופה.

קפיצת הדרך

שאלנו את נהג המונית אם הוא מכיר את הדרך כי אנחנו ממהרים לטיסה.

הוא אמר שאין בעיה כי הוא מכיר את הדרך.

בפועל התברר שהוא לא יודע איך להגיע, ואנחנו חסרי אונים, עדיין בנסיעה, כשאנחנו אמורים כבר להיות בשדה התעופה.

ושוב כהרגלינו בקודש מדברים עם ר' יוסף שאומר – שאליהו הנביא ייקח אתכם ותהיה לכם קפיצת הדרך…

מספר פעמים בחיים ר' יוסף שאל אותי אם אני רוצה לראות את אליהו הנביא, עכשיו אמרתי שכן.

והנה באמצע שום מקום בכביש סואן, בכביש שאין בו בני אדם בדרך הטבע, ראיתי אדם אחד…

וביקשתי מנהג המונית לעצור. שאלנו אותו, אם הוא יודע איפה הטרמינל שאליו אנו אמורים להגיע,

כי אנחנו מסתובבים סביב עצמינו כבר הרבה מאד זמן ואיננו יודעים איך להגיע.

האיש הציע שיכנס איתנו למונית, הוא הוביל אותנו למקום המיועד,

ובאותו המקום עזר לנו לסחוב את המזוודות לשקול אותן אצל הפקידה, ולעלות למטוס.

כאשר התקשרתי להודות לר' יוסף, צחק ושאל אותי במתיקות ובאושר גדול,

אם אני מרוצה ממנו שהוא שלח לי את אליהו הנביא?

תפתחו לי את הדלת

פעם אחת הייתה אותה אישה חשובה שתח"י בביהכנ"ס של הרב המקובל האלקי הרב יצחק כדורי זצוק"ל,

ורצתה להיכנס אליו ולא היה אז בזמנו שייך להיכנס בכלל.

והיא התקשרה לר' יוסף ואומרת לו ר' יוסף תתפלל עלי אני רוצה להיכנס ולא פותחים לי את הדלת.

ואני שהייתי נוכח אז החל לצעוק תפתחו את הדלת, תפתחו את הדלת פעמים רבות דרך הטלפון

ולאחר כמה דקות שמעתי צעקות פתחו את הדלת אנחנו בפנים אצל הרב זצ"ל, והיה לפלא.

שהחתולים לא יבואו

מקורבת אחרת מספרת: רבי יוסף היה יושב אצלי בנווה צדק ברח' אלרועי 22 שם הייתי נותנת לו לאכול, \

כשהוא יושב בחוץ ומספר לי דברי תורה. תמיד הייתי מצטערת שהחתולים יושבים על השולחן,

ומטמאים את השולחן, ופעם אחת סיפרתי לו על זה. באותו רגע עיניו הבריקו בכחול בהיר ובחיוך הוא אמר:

"אני גוזר שהחתולים לא יבואו לכאן יותר"! מאותו יום החתולים היו מסתובבים רק על גדר הבית ומעולם לא נכנסו יותר לחצר.

אור גדול

מספר מקורב: פעם פגש אותו ר' יוסף זצ"ל ברחוב, ניגש אליו ושאלו אם יכול לבוא אליו לבית לאכול,

ואמר לו שכרגע הוא עסוק וילך לביתו שבתל אביב ויאמר לאשתו שתתן לו – וכך עשה והלך,

וכשניכנס לביתו אמר לאשתו שתח"י – שבעלה שלח אותו ושהוא מבקש לאכול דגים ומיץ תפוזים,

וענתה לו שאין לה, יש לה רק אטריות ומים, ואמר לה שטוב-ונתנה לו ואכל והלך לדרכו ושוב חזר למחרת אותו סיפור ,(שהיה אכל אצל הרבה אנשים שהיה פועל אצלם)

ביום השלישי אמר אותו מקורב שמחר יהיה לו אור גדול והלך לו לדרכו,

המקורב הנ"ל שיח' עבד במסחר מסוים של מוצרים מסוימים- ניגש אליו למחרת איזה אדם עם מנורות,

נברשות גדולות של בית הכנסת,משומשות שהוריד, ושאל אותו אם הוא רוצה לקנות? אז הוא אמר לו שלא,

כי הוא לא עוסק בדבר הזה אבל פתאום נזכר במה שאמר לו ר' יוסף זצ"ל בעניין שיהיה לו אור גדול,

ושמר לאחותו שתח"י שאולי יקנו את הנברשות וישפצו אותם ונראה מה יהיה עם זה,

לאחר כמה דקות נכנס אדם לחנותו והתעניין בנברשות הנ"ל וקנה את הכל במחיר גדול,

ובאותו זמן רווח להם בפרנסה בס"ד כך ישנם הרבה סיפורים עם אנשים שהיה נכנס לביתם ועל ידי כך- נשלמו חסרונותיהם על ידי מצוות הכנסת- אורחים.

הבית התמלא

באותה תקופה היינו במצב כלכלי קשה ואוכל רב לא היה בבית, מאז שהוא התחיל לבוא ולאכול אצלנו הבית התחיל להתמלא בצורה פלאית .

הוא היה אומר שמן זית יש לך? ערמונים יש לך? דייאט קולה יש לך? תשובתי הייתה לא, לא, לא…

אחרי שבוע שבועיים, כבר הבית התמלא… שוחרר במקום המקורבים אליו שידעו את כוח ברכותיו נעזרו על ידו במגוון דברים.

אחד מהם סיפר שלפני שמונה עשרה שנים ביקש מרבנו שיברך ויגזור שהוא ישתחרר מהמילואים,

הוא בירך ואמר לו שיבקש ברכה גם מצדיק מסוים. לאחר משקורבו אמר לו שהוא לא צריך עוד ברכה ודי לו ברכתו של רבנו,

אמר לו: בסדר, לך. כאשר הגיע אליהם שחררו אותו במקום… ואחר כך פטרו אותו לגמרי מהצבא…

ישועות – יש צדיק בבית

גם הילדות (במשפחה בה התגורר בשנים האחרונות) ידעו לבקש את ברכותיו… להצליח במבחנים.

בכל פעם שביקשו ברכה להצלחה במבחן, הן הצליחו, עד שהדבר היה לפלא והחברות בבית הספר שאלו כיצד זה קורה.

כאשר ענו להן שיש להן צדיק בבית, החלו גם הן לבקש שיברכן, וגם הן החלו להצליח, דבר זה היה בצורה קבועה.

התמונה נמחקה

מספרת משפחת עובדיה: כשהלכנו עם ר' יוסף לכותל, ניגש לדבר איתו אדם אחד שקצת הכיר אותו, באמצע,

בלי שר' יוסף ישים לב הוא צילם אותו, והלך. אחרי 5 דקות בערך, אותו אדם חזר לר' יוסף ואמר לו:

"ר' יוסף! אפשר לצלם אותך? נמחקה לי התמונה"! הפלא הזה קרה כי הוא לא הסכים לצלם אותו בלי רשות.

הרבה פעמים שאנשים באו אליו וצילמו אותו, נמחקו להם כל התמונות.

גם אנחנו פעם אחת, צילמנו אותו – ואת התמונה הראשונה לא שאלנו רשות ואח"כ שאלנו.

כשפיתחנו את התמונות כל התמונות יצאו ברורות חוץ מהראשונה…

המפתח נמצא

בפסח הגיעו אלינו אורחים ונתנו להם מפתח לדירה בבניין שבה הם יישנו.

המפתח נעלם, והתחלנו לחפש אותו במדרגות כי שם הוא נפל. רק לאחר הרבה חיפושים מצאנו אותו.

כשעלינו, כולם אמרו לנו: תביאו את המפתח! נכון מצאתם אותו? אמרנו להם: למה אתם שואלים?

מי אמר לכם שמצאנו? והם אמרו: ר' יוסף ברך שתמצאו, אז בטוח מצאתם!

יהיה בסדר

לאמא של חברה היה משפט, היא עברה באדום, במהירות מופרזת, בלי רישיון מתאים – זו עבירה חמורה באמריקה הסיפור הגיע לרבי יוסף שברך ואמר שיהיה בסדר. היא נושעה וקיבלה קנס מזערי של $200 בסך הכל ללא עגמת נפש.

אחד אחר לא שילם את המשכנתא שלו באמריקה 3 שנים! הזמינו אותו למשפט, והיו צריכים לקחת לו את הבית.

הבן אדם היה לחוץ מאד. באותה תקופה ביקשנו ברכה מרבי יוסף, והוא ברך שהכול יהיה בסדר.

לא הבנו איך, אבל במשפט אמרו שיתחיל לשלם מעכשיו. היה זה נס גלוי משהו לא הגיוני על פי טבע ,

רק על ידי ברכתו של הצדיק זה יכול להתקיים.

ליטול לה ידיים…

כשבתינו הגיעה לגיל 3 חודשים החלו לה בעיות בעיכול. היא סבלה מעצירות שנמשכה מספר ימים.

רופאת הילדים הסבירה שיתכן תופעה שבגיל 3 חודשים ישנו מצב כזה שצריך לעשות ניתוח.

התקשרנו לר' יוסף לאחר ששה ימים של עצירות הרופאה אמרה לנו שאם זה יהיה שבוע היא תצטרך להתאשפז,

ר' יוסף אמר לנו ליטול לה ידיים לאחר החלפת הטיטול, וב"ה הכל עבר…

מישהו ישלם

לא ידענו איך לעשות קניות לחג הפסח. רבי יוסף ברך שמישהו ישלם ושלא נדאג.

כך היה, מלאנו שני עגלות מלאות כל טוב, והנה בא אלינו אדם שלא היה לו סבלנות לחכות בתור.

הוא אמר לקופאית להעביר מהר והוא משלם.

לאחר מכן, ביקשתי מרבי יוסף שאפגוש שוב את האיש הנדיב והוא אמר שתפגשי אותו.

ובאמת בבדיקה בבית רפואה פגשתי אותו ושאלתי אם הוא יכול לעזור בקניה עגלת תאומים.

הוא מיד הוציא 800 $ ונתן בשמחה.

ישועות אליהו הנביא

פעם אחת הייתה אשתי שתחיה בלידה והייתה בסכנה התקשרתי אליו ואז הוא צעק:

"אליהו הנביא" תבוא מיד עכשיו-בצעקות! ומיד אשתי ילדה בשלום!

נס גמור

פעם אחת נפל ר' יוסף זצ"ל אחורה לתוך האמבטיה וקם בנס בלי שום שריטה,וכשמישהו אחר ואפילו צעיר,

היה מתרסק מנפילה כזו וראינו בחוש שהוא מוקף מלאכים תמיד,עוד פעם אחת עמד במקלחת שבמקווה,

עזבתי אותו לרגע והלכתי לטבול ונפל מלא קומתו לאחור וקם, וכולם נבהלנו שם שקם בנס! ואז הוא אמר:

"תמשיך הלאה אל תדבר הרבה". כולנו נבהלנו שהוא קם בנס! ואז הוא אמר: "תמשיך הלאה אל תדבר הרבה"

תוכן עניינים
דילוג לתוכן