פרשת זכור – למחות את עמלק שבתוכנו

פרשת זכור  – למחות את עמלק שבתוכנו

בשבת זכור אנו קוראים על מצוות מחיית זכר עמלק. אמנם עמלק הוא עם ממשי
שנלחם בישראל, אבל בנוסף לכך הוא גם הפך למושג סמלי למשהו שנמצא בתוך
כל אחד מאיתנו. עמלק מסמל את הקליפה שבתוכנו, את העקשנות שמסרבת לתת
לנו להתמסר ולהתחבר לקדושה ולרוחניות. כדי להצליח לעבוד את השם יתברך
כראוי, עלינו להיפטר תחילה מהקליפה הנוראה שנקראת ״עמלק״.


״עמלק״ בגימטריה זה ״ספק״. מתוך עמלק מגיעות אלינו כל הספקות באמונה. הרי
כבר ביציאת מצריים ששם היו בני ישראל בשיא אמונתם, הגיע אותו עמלק כדי
להילחם בנו ולקרר את האמונה הגדולה. עמלק מבטא את הסתר הפנים של הקדוש
ברוך הוא. במקום לחוש את אור האינסוף ולהרגיש בגן עדן של שמחה רוחנית, אנו
מוצאים את עצמנו נאבקים עם הטרדות היומיומיות שמסתירות מאיתנו את אור
השכינה. במקום להתבונן במבט של אמת על התמונה הגדולה, אנו רואים את החלק
הקטן שלא מסתדר לנו ואז חשים כאילו השם יתברך חס ושלום עזב אותנו.


ישנה אלוקות עצומה שמקיימת את העולם בכל רגע. יחד עם זאת, אנו פותחים
חדשות ונחרדים מחוסר הצדק, מהאסונות והטרגדיות בעולם, מהכוח שיש לאנשים
בעלי שליטה ומכל האירועים המקריים שפוקדים את העולם מדי יום. אף אחד לא זוכר
באותם רגעים את אותה אלוקות שמחייה אותנו. אף אחד לא זוכר שישנו בורא לעולם
שמזמן את האירועים לחיינו בדיוק לפי התיקון והתפקיד האישי של כל אחד מאיתנו.

זכור – אשר קרך בדרך

בדיוק כמו עמלק ״אשר קרך בדרך״, ״קרך״ כאילו ממש במקרה. כשעמלק הגיע
״במקרה״, אז שכחנו את כל הניסים של יציאת מצריים וקריעת ים סוף, שכחנו
שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא זה ששולח אלינו את אותו עמלק ואת כל האירועים
שאי פעם נתקלנו בהם. שכחנו הכל וחשבנו ש״במקרה״ אותו עמלק הגיע. אותו עמלק
מראה לנו את המקריות שבעולם ומסתיר מאיתנו שכל אותה מקריות היא אלוקות.


שם השם לא שלם כל עוד עמלק נמצא בעולם. כי כל עוד יש הסתר פנים שאותו
עמלק גורם, אז אי אפשר להכיר בצורה מלאה בקדוש ברוך הוא. תפקיד עם ישראל
הוא למחות את זכר עמלק ובכך להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך על כל הארץ.


כי כל עוד הספקות והסתר הפנים נמצאים מסביבנו, אז האמונה רופפת וקשה לנו
להתחבר לאלוקות המקיפה אותנו. ברגע שנסיר את אותה הקליפה, נוכל להביא
לתכלית קיום העולם ולהתגלות האלוקות.

כל דבר זר שמסתיר מאתנו את האמת הוא עמלק


בתוך כל אחד מאיתנו מסתתר לו עמלק שבא לבלבל ולהסתיר את האלוקות.

מתפקידנו למחות אותו ולא להשאיר לו שום זכר. הטלוויזיה שמחדירה לנו ספקות
באמונה היא עמלק. גם העיתונים שגורמים לנו לחשוב שהכול מקרי ושאין צדק בעולם
הם עמלק. גם המחשבות הזרות שעולות לנו לפעמים הם עמלק. גם הגאווה שאנו
מחפשים היא עמלק. גם התאוות שלנו לכסף ולהבלי העולם הזה הן עמלק. כל דבר
זר שמסתיר מאיתנו את האמת האלוקית הוא עמלק שאותו צריך למחות מתוכנו.

לאחר שנצליח למחות את כל העמלקים המפריעים לנו להתחבר לקדושה, נוכל
לזכות למבט אמתי על העולם. נוכל לטעום טעם של גן עדן ורוחניות. נוכל לראות
אלוקות בכל דבר ובכל מקום. עם הסרת המחיצות שמסתירות מאיתנו את האמת,
נוכל לזכך את עצמנו לגמרי ולחיות חיי רוחניות מלאים ומספקים. השם יתברך יזכה
את כולנו למחות את זכר עמלק מתוכנו ולהתחבר לאלוקות העצומה שמקיפה אותנו.

 

תוכן עניינים
דילוג לתוכן