הפרסומים נגד החיסונים, ומשלו של רבי ישראל סלנטר

הפרסומים נגד החיסונים, ומשלו של רבי ישראל סלנטר: ידועים דברי ישראל מסלנט

(קדוש ישראל ח"ב עמ' קנא)

שאם יבוא שוטה ויזהיר את האדם שיש סם המות בכוס אף שידוע שאינו כן אף אחד לא ישתה, וז"ל:

'רבי ישראל מסלנט ז"ל היה אומר לו היה מי שהוא ואפילו שוטה

מזהיר לאדם אל תשתה כוס זה כי סם המוות בו אף שידוע שאינו כן בכל זאת

לא ימצא אף אחד שישתה כי מרוב הסכנה שבדבר יחשוב אולי סו"ס יש ממש בדבריו.'

ויש להתבונן על הפרסומים נגד החיסונים אם צריך לחשוש להם לכל הפחות כאותו שוטה שהוזכר במשלו של הגרי"ס.

"מחקרים" כתובים

כמעט כל אחד נחשף לפרסומים כתובים כנגד החיסונים, בדרך כלל בצורה של 'מחקר',

עם כל מיני איומים על סיכונים, על רדיפת הבצע של חברות התרופות, ועל שיתוף פעולה ממסדי,

בדרך כלל חוברות אלו מתארות הן את הנזקים שלדבריהם אירעו מחמת החיסונים,

והן את החומרים השונים והמשונים שמכניסים לחיסונים.

והנה, פשוט שרמת הביקורתיות של אדם כלפי חומר כזה היא נמוכה,

כיון שהוא חושב לתומו שאין כאן מישהו שמרויח מפרסום הדברים

(למשל אילו היה פרסום של חברות המייצרות סיגריות, או חברות המייצרות אוכל המזיק לבריאות, שמוכיח שאין במרכולתם שום נזק בריאותי, היה ברור שיש כאן אינטרס),וכיון שנראה לכאורה שהם באים להציל את העולם ממזימות הממסד או מתאות הבצע של חברות התרופות ואין מטרתם אלא לטובת האנושות, כי אחרת מה האינטרס שלהם .

אבל מי שבודק את הענין מגלה שיש הרבה סיבות ואינטרסים למתנגדי החיסונים,

והם נגועים לא פחות מחברות התרופות באינטרסים, האינטרס המרכזי הוא השלטת שיטותיהם ואמונותיהם, העדות הפשוטה לזה היא ריבוי סוגי השקרים שמתפרסמים, אילו היו באים באמת להציל את האנושות לא היו נזקקים לשקרים, ולעתים שקרים גסים בגנות החיסונים (לאחרונה התפרסמה מודעה המצטטת בשם ארחות רבינו חצי קטע בצורה שיובן שהיה נגד חיסונים, ומעיון בלשונו המלאה  ברור להיפך).

כתות נוצריות משקיעות כספים בפרסומים נגד החיסונים

יש להזכיר שהגישה של הכנסיה הנוצרית בימי הבינים, היתה רדיפה כנגד המדע בכלל וכנגד הרפואה בפרט, כי החשיבו את ריפוי החולה כעין השגת גבול להשגחת הבורא, הם חשבו כל רפואה טבעית כנוגדת את גזירת הבורא, והשקפה זו המשיכה לשלוט גם בשנים מאוחרות יותר,

כותבי דברי הימים מספרים שבשנת 1763 (למנינם) הוצגה שאלה לפני חברי הפרלמנט בפריז אם הרכבת אבעבועות אינה בניגוד להשגחת הבורא, וכאשר פרצה מגפה בבהמות ואחד הרופאים רצה לרפאותן

והטיפו הכמרים נגדו והוכיחה שוה מרד נגד ה' שהביא מגפה על הבהמות כעונש לבני אדם.

הכמרים הקתולים רדפו בחרמות את הרופאים, שהעיזו להמציא את החיסון לאבעבועות,

ובעקבות רדיפות אלו אסר הפרלמנט באנגליה בשנת 1841 למנינם את החיסון.

עד היום ישנם כתות נוצריות שמשקיעות כספים רבים בפרסומים כנגד החיסונים,

פרסומים הנראים מדעיים, ובהם מאשימים את חברות התרופות ברדיפת בצע, וסיכון הבריות.

תורת האבולוציה ראתה בחיסונים התערבות מיותרת

גם תורת הכפירה של דארוין (אבולוציה) ראתה בחיסונים התערבות מיותרת שגורמת להחליש את גזע האדם,

כי לפי גישתו (עפ"ל) שההתפתחות של העולם היתה בדרך טבעית,

שמיני בעלי החיים התפתחו זה מזה, וכל סוג 'משוכלל' יותר חיסל את הסוגים הנחותים ממנו,

לכן עדיף גם בין בני האדם שמי שחלש ימות במגפות וכך ישארו רק החזקים

(על פי צידוק 'מוסרי' זה, היו הגרמנים משמידים את המפגרים אפילו מעמם),

כפי שציטט רבי יואל שוארץ (השואה עמ '60) :

"'במוצא האדם' כותב דארווין בעולם הפראים החלשים בגוף ובנפש מחוסלים במהרה והנשארים בחיים מפגינים בריאות שופעת, אך אנו בני התרבות עושים הכל לבלום את תהליך החיסול

אנו בונים בתי מחסה למפגרים לבעלי מום ולחולים אנו מארגנים תמיכה לעניים

ורופאינו מתאמצים בכל כוחם להציל את החיים עד הרגע האחרון יש יסוד לחשוב

שבאמצעי החיסון הצילו אלפים שבעבר היו מתחסלים עקב מבנה רופף ממחלת אבעבועות',

ומבאר שם שגישה זו של חזקים וחלשים היא שהולידה את תורת הגזע של היטלר

שה'גזע העליון' הורג את הגזעים שלדעתו נחותים ממנו.

מניעים של תאות בצע מפרסומים נגד חיסונים

יש גם מניעים של תאות בצע מפרסומים כאלו,

אחד הפרסומים הידועים ביותר שגרם נזק רב לחיסונים,

היה פרסום 'מחקר' בכתב עת מקצועי, שיש בחיסון המשולש הניתן לתינוקות סיכון לגרימת אוטיזם,

ובסוף התברר שהמחקר היה רק על 10 ילדים,ואחר כך התברר עוד שהמחקר היה ממומן על ידי

כמה הורים לילדים אוטיסטים,שרצו לתבוע את חברות הביטוח, וכעבור כמה שנים שעברו מאז

וכמה מחקרים שהוכיחו שאין קשר בין האוטיזם לחיסון, עדיין התקבעה התפיסה הזאת בציבור

(כמו הסיפור הידוע על הרב שפרסמו שאחותו השתמדה,

וכל הנסיונות שלו להוכיח שאין לו אחיות בכלל לא צלחו.)

הרפואה האלנטרנטיבית

וכמובן אי אפשר לשכוח את הגישה של הרפואה האלנטרנטיבית ,

וכמובן שאין הכונה לתרופותיהם השונות ,שלחלק גדול מהם יש הצלחות מוכחות,

ופעמים שהם מועילות במקום שקצרה יד הרפואה הממלכתית ,אלא לעצם הגישה הרפואית שהם מציגים,

ונסביר בקצרה:

אחד העקרונות החשובים שלהם הוא שלא נכון להלחם בחיידקים אלא בגורמי המחלה,

גישה זו רואה לפעמים את המחלה כתופעה טבעית רצויה (לנקות את הגוף מרעלים וכד'),

ולכן הם עלולים להתפס לדעה שהחיסונים הם התערבות במצב הטבעי הרצוי,

והיות והציבור כבר הספיק לשכוח את הנזקים הנוראים של המגפות, דבריהם עלולים להתפס כהגיוניים

(אגב, אם נתבונן בספר הברית ושאר הספרים שהובאו לעיל, נראה שלפי הדעה שהיתה מקובלת אז בין הרופאים גם מחלת האבעבועות השחורות היא תופעה טבעית בגופו של כל אדם, מחמת הצטברות רעלים שונים, ולפי הגישה שאין מה להלחם בתופעה טבעית, היתה המחלה ממשיכה ל"ע להשתולל עד היום.)

הפחדות ציבוריות

מלבד סוג זה של מאמרים וחוברות, ישנה גם תופעה רחבה של 'קבלני הפחדות',

שאף שיתכן שאיןלהם ריוח חומרי בפרסומים כאלו, אבל בשיטה זו הם מקבלים במה לפרסום דעותיהם'.

בין שלל האיומים שהם מצאו לנכון לפרסם,

יש איומים על כוכב מסתורי שהולך להתרסק על כדור הארץ (עם צילומים מהאינטרנט),

וכל מיני קונספירציות על מזימות של השתלטות על העולם כולל מחנות ריכוז (עם צילומים),

ובשונה מעמיתיהם הגויים שגם הם מפרסמים תרחישי אימה מכל מיני סוגים,

יקפידו תמיד היהודים שבהם לפרוט על תחושת הרדיפה כנגד התורה והיהדות.

בעת מגיפת הקורונה, עלתה קרנם של מפרסמים אלו, בעקבות הכישלון של השלטונות במיגור המגיפה,

ופגיעותיהם בציבור החרדי, ואף מאשימים את השלטונות בזריעת פחד בציבור

(דבר שהם בעצמם עושים שנים רבות) והם מקבלים במה שמעולם לא היתה להם.

כמובן שגם הם שמעו על משלו של רבי ישראל סלנטר,

ויודעים שאף אם טענותיהם מופרכות עלולים רבים לשמוע להם, בטענה ש'שב ואל תעשה עדיף.'

בשגגה הזאת המיתו מבני ישראל

יש לציין שמי שגרם הרתעה ציבורית ועל ידי הגיעו כמה מהם לידי סכנה,

נושא באחריות כבדה,  כפי שהובא לעיל בשם ספר מוסדות תבל וז"ל:

'ויען כי שמעתי בשם אנשים אשר המון עם חושבים אותם לחכמים גדולים וצדיקים ודבריהם נשמעים באזניהם ומקשיבים לקולם באומרם כי אסור הוא לאיש ישראלי לנטוע טחורי הפרות הנזכרים על ילדי בני ישראל… ואין ספק אם אמת נכון הדבר כי אסרו להם כי בשגגה הזאת המיתו מבני ישראל למאות ולאלפים, וד' יכפר בעדם על שגגתם.'

לצערינו גם אנשים חשובים נתפסו לתעמולה זו, וחוששים שמא פן ואולי יש ממש בדבריהם.

(לא היה מקום להתייחס בפרטות לפרוך את טענותיהם, כי השקר ניכר מתוכם,

כי אם נחוש למזימות עלומות אין לדבר סוף, והוא בכלל מה שאמרו{פלא יועץ ערך שמירה}:

'ומכלל השמירה שלא ישמור עצמו יותר מדאי… וצריך פלס ומאזני משפט לכלכל דבריו במשפט ולא ירבה בשמירה במקום שאמרו לקצר ולא יקצר במקום שאמרו להאריך… אבל שאר חששות לא יחוש כלל רק יבטח בשם ה' וישען באלקיו שלא תאונה אליו רעה',

אכן לפני שנדון בעיקר השאלה התורנית אם בכה"ג צריך לנקוט בגישה של שב ואל תעשה

או בגישה של קום עשה, ואם יש נאמנות לרופאים בנוגע לסיכוי החיסון

,יש צורך לדון בדבריהם כיון שמאוד התפרסמו בציבור ורבים וטובים חוששים).

הטענות של הפרסומים נגד החיסונים והשקר הניכר מתוכם

שתי טענות עיקריות התחדשו בדבריהם:

א. החיסון מכיל שבב שעל ידו יוכלו השלטונות לעקוב אחרי האנשים.

ב. יש בחיסון חומר שמונע ילודה במטרה לדילול האוכלוסיה.

גם אם לא ניגש לשאלה אם יש כבר סוג של טכנולוגיה כזו של הכנסת שבב בנוזל,

הרי שהדרך הגרועה ביותר להחדירו לאוכלוסיה הוא בחיסוני הקורונה

שיקח לפחות חמש שנים להגיע לכלל אוכלוסית העולם,

מדוע לא למהול את השבבים במי השתיה,או בחיסוני העופות, או בחיסוני הילדים,

ומלבד זאת הרי גם בלי זה רוב האנשים נושאים עמהם מרצונם לכל מקום שבב הרבה יותר משוכלל

שיכול לזהות לא רק איפה הם נמצאים אלא גם מה הם מדברים ועם מי (טלפון נייד),

ומה הצורך בשבב מהול בחיסון אם כבר בין כך יודעים עלינו הכל.

גם הטיעון השני של דילול האוכלוסיה, מופרך מחמת אותן טענות,

שהרי עדיף למהול כזה חומר למי השתיה ,ולא לחיסון שבכל העולם עוקבים אחריו

(אם במדינה מסויימת תיפסק הילודה כולם ידעו מהו הגורם), מלבד זאת הרי פשוט

שהמגפות מדללות את האוכלוסיה ב'יעילות' גדולה בהרבה (רח"ל) מאשר החיסונים,

וכיצד אותם שלוחמים נגד החיסונים ובעקיפין בעד המגיפות

יטענו טענות על מפתחי החיסונים לריפוי המגיפות, שמגמתם היא לדלל את העולם.

יש לציין שמלבד התופעה הזאת ישנם גם רופאים העוסקים ברפואה אלטרנטיבית שתמיד יש להם טענות על מערכות הרפואה הממוסדות, והם גם מפיצים תרופות ותכשירים שונים שהציבור שש לקחתם בלי בדיקה ובלי שום פיקוח, אם היה דיון על תרופות וסגולות אלו היו מתגלות תופעות הרבה יותר חמורות ,הרבה פעמים נמצאו חומרים רעילים ממש בתרכובות כאלו, או מינונים מוגזמים שגם הם יכולים לגרום נזק,

ופלא שדוקא הם מעוררים ספיקות על חיסונים שהנסיון העולמי בהם הוא כשלוש מאות שנה.

אם שב ואל תעשה עדיף  

נשאר לברר מה עושים עם הרתיעה שנוצרה מחמת הפרסומים השונים,

האם כל הטיעונים ההגיוניים לא יעזרו כנגד הפרסומים כמשלו של רבי ישראל סלנטר.

אכן מצינו התייחסות מפורשת לשיקול זה של שב ואל תעשה מפני החששות מהחיסונים,

וכפי שהובא לעיל בשם שו"ת זרע אמת (ח"ב סי' לב) וז"ל:

'דכיון דעל הרוב אלו שמביאים אותם לידי מידה זו על ידי האינוקולאציוני הם יותר קרובים לחיים מלמיתה דרובם ניצולים מה שאין כן מי שבא להם זה החולי דרך הטבע דהדבר שקול אם ימות… וא"כ היה מקום לומר דהרי זה קרוב לריוח יותר מן ההפסד…ואם ימות בהברכה זו כל שכן שהיה מת

אם היו באים לו דרך הטבע דהוא עלול יותר למיתה מהברכה זו וא"כ ס"ס לא הפסיד כלום…

דהא על כל פנים לא יהיה המתים ע"י המצאה של הברכת אבעבועות אלא מיעוטא דמיעוטא…

כיון דאי אפשר להתעלם דזאת הפעולה היא יותר קרובה הרבה לריוח והצלה מלהפסד

ודאי לא שייך לומר שב ואל תעשה עדיף, אלא עדיף ועדיף למיהדר אזכותא דידהו.'

וגם בפסקים לר"ד זיצנהיים מבואר שאין לחשוש על כל מיני סכנות כשהולכים בדרכי הרפואה, וז"ל:

'לדעתי היתר גמור כיון שידוע שלא נעשה מכשול עד עתה ואפילו היה אחד מאלפי אלפים ניזוק

משום כך אין לאסור והרי בימי חכמי התלמוד היה סכנה בהקזת דם

כדמצינו פ' הרואה עד שתיקנו ברכה על זה ואפילו הכי נהגו בהקזה כל האמוראים .'

היינו שכנגד השוטה שטוען שיש רעל בחיסון יש גם רופאים שטוענים שיש מות במגיפה ]ולצערינו יש כמליון וחצי הוכחות לכך בעולם, ולמעלה משלושת אלפים איש בארץ[, ולכן לא שייך לנקוט בגישה של שב ואל תעשה.

האם יש להאמין לרופאים על בטיחות החיסון

כמו כן, בענין הטענה האם יש להאמין לרופאים על בטיחות החיסון,

יש להביא מדברי הזרע אמת שכתב שם וז"ל:

'אם לא שרופא מומחה יאמר לפי אומנותו שלא יש שום סכנה שימות האדם מכח פעולה זו,

וכן השבתי לשואל שאין לעשות זה אם לא ידעו בבירור שא"א לבוא לידי סכנה

ושום אחר מבני קהלינו לא עשה פעולה זו רק א' שסמך על מה שאמר לו רופא מומחה יהודי

שיעשה הפעולה עליו ועל צוארו שעל אומנותו מבטיח שא"א לבוא לידי סכנה,

ויצא הדבר בכי טוב באין שטן ואין פגע רע באמת לא עשה העושה כן שום עון אשר חטא

יען הדבר פשוט דאפשר לסמוך על בקיאות הרופא אפיל להקל באיסורים דאורייתא…

אפילו היה מציאות אחר האפשרות שימותו מהם א' מאלף וכ"ש דלא שמענו ולא ראינו מעולם שמת שום א' מהם מחולי זה כעדות הרופאים המעידים לפי חכמת אומנותם שאין מציאות שימותו מחמת זה כל כמה שישמרו עצמם בהנהגות רופא מובהק הבקי באופן התרופות הנוהגים בזה .'

רופאים מומחים ומוחזקים

וגם בשו"ת תשובה מאהבה (ח"א סי' קלה)

ניכר שסמך במומחיות רפואה זו על הרופאים וכן על המפקחים עליהם מטעם הממשלה, וז"ל:

'אם הרופא אומן במלאכת העבודה הזאת אשר קבל רשותא מריש אסוותא מעיר הגדולה פראג הבירה שהוא בקי להושיב אבעבעות האל כמשפט לכל הלכותיהם עפ"י הסכמת רופאים מומחים ומוחזקים ואפשר אפי' מן הסתם רוב מצוים העוסקי' במלאכה זו מומחי 'הם גם ראשי הרופאים המושלים העומדים להשגיח על כל רופאי המדינה

מאת חורי ארץ גובערנא ירום הודה מייסרים ומענשים כל מי שעוסק ברפואה זו בלתי ידיעתם ורשותם

לכן אפשר כל מי שבא לעסוק בהשבה הזאת סומכין עליו שודאי נטל רשות מראשיו ושופטיו.'

האם לסמוך על רופא יהודי?

וראה עוד בספר הברית שסמך בזה על רופא יהודי, וז"ל':

וכבר עשו כן לבניהם כמה רבנים וגאונים וזקני ישראל ותלמידי חכמים רבים ונכבדים

והלכה כר' שמעון דוקטור בעיר מושבי בקהילת קודש קרקוב יגן עליה אלוקים

במכתבו תרופה חדשה הנדפס שנת תקס"ד לפ"ק

אשר בו מזרז את בני עמנו לעשות רפואה בדוקה זאת לכל זרעם אם זכר אם נקבה

בטרם נשמע או נראה פאקן הטבעיים בעולם המסוכנים מאד

וכן נוהגים בקהילת קודש קרקוב ובשאר קהלות הקודש ושמעון הצדיק בדבר הזה

הראה לי בכתב רשום על פנקסו כמה מאות ילדים אשר נטע בהם קוהפאקן

לכלם יצאו בשלום שלמים ותמימים בגופם וכל אבריהם חזקים כראי מוצקים'. 

רמת הסיכונים כיום

כבר הובאו דברי הפוסקים שדנו על חשש של אחד לאלף סיכון בחיסונים,

וידוע שכיום רמת הבטיחות של פיתוח תרופות רחוק מאוד מסיכון גבוה כזה

(וכפי שהיה לגבי החיסון לקורונה שכשאחד מעשרים אלף מהמחוסנים מת בברזיל,

מיד הופסק כל הניסוי באותו חיסון עד שהתברר שהוא לא קיבל חיסון אמיתי אלא חיסון דמי),

ויש להביא את עדותו של ר"מ הלפרין (אסיא כרך נז- נח) על גישת גדולי ישראל לסיכון רחוק בחיסון.

הרקע לשאלה היה מעשה בשנת תשנ"ב של תינוק שמת ל"ע כמה שעות אחרי קבלת חיסון, והתעורר החשש שמא החיסון גרם לזה, והרופאים דרשו ניתוח אחרי המות כדי לברר חשש זה,וז"ל:

'אמנם הסיכוי שאכן החיסון גרם למוות הינו קטן מאד כי מליוני ילדים כבר קבלו חיסון דומה בחו"ל

וגם בארץ קבלו את החיסון אלפי תינוקות ללא תופעות לואי משמעותיות אע"פ כן

מדובר בחשש פיקוח נפש של רבים בפיקוח נפש אין הולכים אחר הרוב, ו

לגבי פיקוח נפש של רבים חוששים גם למצבים נדירים יותר תמיד קיימת האפשרות כי פס יצור מסויים נפגע בזיהום או בליקוי אחר שגרם אולי למות התינוק

סוכם לשאול את הגרי"ש אלישיב שליט"א במהלך הצגת הדברים החל הרב אלישיב

להדגיש את האפשרויות הרחוקות והסיכויים הקטנים של התועלת בניתוח

בקשתי את רשותו של הגרי"ש אלישיב וחזרתי לפניו על דברי הגרשז"א

בענין הבחור הנעדר כפי שתואר לעיל בפרקים א ב הגרי"ש אלישיב חייך

ופסק לגשת ולשאול את הגרש"ז אויערבאך קיימנו את דבריו ופנינו לביתו של הגרש"ז אויערבאך

לאחר שמיעת כל הנתונים שהיו בידינו פסק הגרשז"א באופן חד משמעי

שצריך לנתח את גופת התינוק משום החששות הקיימים למרות שהיה ברור לו היטב

כפי שהוא בעצמו גם הרגיש שמדובר בחשש רחוק הוא חזר אז בפנינו כמה פעמים

על החובה להזהר בחשש פיקוח נפש כדי שלא יוכל לבוא בשום ענין לידי מיתת ישראל  .'

תוכן עניינים
דילוג לתוכן