פרשת בשלח – השם רופאנו – ברכת אשר יצר

השם רופאנו – ברכת אשר יצר – פרשת בשלח

ברכת "אשר יצר" היא אחת הברכות שנאמרות בתדירות גבוהה מאוד, כמה פעמים בכל יום.

אנו משבחים את השם יתברך על הנס העצום שמתחולל בתוך הגוף שלנו

מיד לאחר שבני ישראל יוצאים ממצרים וחוזים בנסים הגדולים על הים, הקדוש
ברוך הוא נותן להם סגולה מיוחדת לרפואה. בדיוק בשיא האמונה, לאחר שראו את
ההשגחה הפרטית, שחזו במו עיניהם את החוליים שניתנו במצרים, אז השם מזכיר
להם שהוא זה שנותן חוליים על האדם והוא זה שמרפא. אם נשמע בקול השם ונלך
בדרכו, הוא לא ישים עלינו את המחלות ששם במצרים, כי הוא השם רופאנו.

סגולה עצומה

ובאמת אפשר להשתמש בסגולה העצומה הזו ולהתחזק באמונה שלמה שהשם
יתברך הוא שמרפא ובכך להסיר מעלינו חוליים שונים ולהתרפא מכל חולי. אלא שכדי
שהדבר יחלחל וייכנס אל לבנו ונוכל להאמין בזה בכל הלב, צריך להתמיד בחיזוק
האמונה שהשם יתברך הוא הרופא שלנו. את כל זה אפשר לעשות בעזרת אמירת
ברכת אשר יצר בכוונה מרובה.

ברכת "אשר יצר" היא אחת הברכות שנאמרות בתדירות גבוהה מאוד, כמה פעמים
בכל יום. בכל פעם לאחר עשיית צרכים, בין גדולים ובין קטנים, אנו משבחים את השם
יתברך על הנס העצום שמתחולל בתוך הגוף שלנו שלפעמים אנו שוכחים ממנו וקצת
לוקחים אותו כמובן מאליו.

אשר יצר – נס עצום יומיומי

כאשר אנו הולכים לבית הכיסא להתפנות, הדברים נראים לנו טבעיים ביותר, אבל
אם ננסה להבין את התהליך שמתרחש, נגלה שקורה בתוך תוכנו דבר מדהים ומסובך
ביותר, נס רפואי של ממש. כמו ניתוח קשה שאנו עוברים כמה פעמים בכל יום בלי
להרגיש.

לגוף יש פתחים שונים. השם יתברך ברוב חסדיו מפליא לעשות ובדרך נס נותן
חכמה במערכות הגוף להפריד בין הוויטמינים, הסוכרים, היסודות והחומרים הנצרכים
לגוף לבין הפסולת. האוכל מתפרק לחומרים נצרכים לגוף וכל חומר מוצא את מקומו
במקום שזקוקים לו בגוף. השם יתברך נתן חכמה עצומה בגוף להוציא את כל
הפסולת החוצה דרך נקביו. בצורה מופלאה רק הפסולת יוצאת בזמן שכל החומרים
החיוניים לגוף נשארים בתוכו. אם ייסתם נקב אחד, הפסולת לא תוכל לצאת. אם
ייפתח נקב שלא צריך להיות, חומרים חיוניים לגוף ישפכו החוצה. בכל אחד מהמקרים
הללו אין לגוף אפשרות להתקיים.

דרך נסית

כאשר יש צורך לא עלינו בניתוח, הדבר לא פשוט בכלל. מוכרחים לשמור על
סטריליות וניקיון, לחטא היטב את האזור ולהישמר מזיהומים, וכל זה מלבד הסכנות
שקיימות בניתוח עצמו. שהרי ברגע שישנו אזור פתוח בגוף, ישנה סכנה רצינית ובכל
רגע האזור עלול להזדהם. תארו לכם שכל אחד מאתנו נכנס מספר פעמים ביום
לבית הכיסא וכלל לא מרגיש שבדרך נסית הגוף מוציא את כל הפסולת והרעלים
החוצה דרך הנקבים ממש כמו בניתוח.

מערכת אוטומטית

יש לנו מערכת אוטומטית שמזכירה לנו שכעת אנו צריכים להתפנות ואז אנו הולכים
בנחת לבית הכיסא ללא מאמץ מיוחד. בלי צורך בחיטוי או במיומנות מיוחדת מצדנו,
בלי לעשות חתכים, בלי מנתח צמוד, בלי הרדמה, בלי כאבים עצומים, בלי מכונה
משוכללת שתפריד את הפסולת, בלי הכנות מיוחדות, הכל בצורה טבעית, פשוטה
ונוחה, עד כדי כך שאנו אפילו לא עוצרים לרגע לחשוב שיש כאן משהו מופלא מעבר
להשגתנו.

על התהליך המדהים הזה בוודאי שראוי לתת שבח לבורא עולם. הוא ברא לנו גוף
מושלם עם מערכות מופלאות שמתפקדות היטב ללא חיבור לחברת החשמל או
שימוש בסוללות. גוף שפועל כאילו מעצמו ועושה כל מה שצריך בצורה מתוחכמת,
כאילו בדרך טבע ובצורה שגרתית. גם אם נודה לקדוש ברוך הוא במשך כל החיים
שלנו רק על העניין הזה, זה עדיין לא יספיק. המעט שאנו יכולים לעשות הוא לפחות
להעריך ולשבח, כדי לא לקחת את הדברים כמובנים מאליהם.

אשר יצר – סגולה לבריאות ורפואה

ברכת אשר יצר בכוונה אמתית היא סגולה ידועה ומפורסמת לשמירה על בריאות
טובה. אפשר גם להבין את ההיגיון שבעניין, שהרי אם נבחר להאמין שכל הגוף שלנו
פועל בדרך טבע שגרתית, אז בטבע ישנם גם חיידקים, מחלות, וירוסים ושאר מזיקים.

בדרך הטבע ישנם רופאים ותרופות, מאכלים לא בריאים וגורמים שונים מעכבים
ומטרידים שקשה לדמיין את החיים בלעדיהם. אבל כל זה רק בדרך הטבע, בדרך
מופלאה וניסית שאותה מנהיג הקדוש ברוך הוא אפשר להימנע מכל זה בדרך נס.

ברכת אשר יצר בכוונה

כאשר אנו מברכים את ברכת אשר יצר בכוונה, אנו מתבוננים בנסים הגלויים
שהשם יתברך עושה לנו. אנו מבינים שהוא זה שמכוון אותנו בדרך, הוא הרופא שלנו,
הוא המהנדס של הגוף והוא זה שמפעיל את כל התהליכים בגוף שלנו ומנהל את
הכל בכל רגע. לכן ברור שאין לו שום בעיה להסיר את כל המחלות והמזיקים מעלינו
ולא לתת להם להיכנס אל הגוף להחליש אותנו.

ככל שנצליח לומר את ברכת אשר יצר בכוונה גדולה, כך הדבר יוכל להשפיע
לחיזוק האמונה שלנו שהשם יתברך הוא הרופא שלנו. אותה אמונה תחבר אותנו אל
שפע גדול של רפואה ובריאות שהשם יתברך שומר במיוחד בשבילנו. כל המחלות
מגיעות רק מהקדוש ברוך הוא, כפי שהוא שם אותן במצרים. אם נתחזק באמונה ונלך
בדרכיו, הוא יראה לנו שהוא השם רופאנו.

הלכות עיקריות שחשוב לדעת

בכל פעם שאנו עושים צרכים, בין גדולים ובין קטנים, ואפילו שיצאה רק טיפה אחת,
לאחר שאנו נוטלים את הידיים ומנגבים, יש לברך את ברכת אשר יצר.
ראוי להתבונן בנסים המופלאים שעושה לנו השם יתברך ולברך את הברכה מתוך
כוונה.

אם אפשר, טוב לקרוא את הברכה מתוך הכתוב (הברכה נמצאת בתחילת רוב
הסידורים בברכות השחר) ולכוון במלים. יחד עם זאת, טוב ללמוד את הברכה בעל
פה כך שנוכל לברך אותה גם כשאנו נמצאים במקומות בהם אין לנו אפשרות לקרוא
מתוך סידור.

לומר את הברכה בדיבור

צריך לומר את הברכה בדיבור ולא מספיק להרהר בלב (כי זה ספק אם אנו יוצאים
כך ידי חובה). עם זאת, אם קרה שהרהרנו בלב את הברכה, אין לחזור לומר אותה
בפה (כי יתכן שכבר יצאנו ידי חובה בהרהור ואז זו תהיה ברכה לבטלה חס ושלום).
אם קרה ששכחנו לברך, אפשר לברך כל עוד לא עברו שבעים ושתיים דקות.

לאחר שבעים ושתיים דקות כבר אי אפשר לברך על אותה הפעם. אם יצא ששכחנו
לברך ולאחר מכן שוב חזרנו לעשות צרכים פעם נוספת, מברכים רק ברכה אחת על
שתי הפעמים. וכדאי לכל אחד להתרגל לומר את ברכת אשר יצר מיד לאחר היציאה
מבית הכיסא, כיוון שהמציאות מראה שיש הרבה יצר הרע שגורם לנו לשכוח לברך
ואחר כך כשנזכרים נכנסים להרבה ספיקות אם אפשר לברך או לא. לכן טוב להרגיל
עצמנו לברך מיד ללא שיהוי כלל.

בזכות הברכה החשובה הזו בכוונה, בשמחה ובהודיה, נזכה בע"ה לבריאות טובה
ואיתנה לעבודת השם ולרפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן